051 Економіка

 

Освітня програма: "Економіка"

Recent Submissions

 • Граніч, Олег (2020)
  Мета дослідження​полягає у вивченні різноманітних особливостей системи діяльності та сприяння розвитку Індустріальних парків в Україні та країнах Азії. Необхідно зрозуміти чому та яким чином Індустріальні парки можуть ...
 • Демченко, Василь (2020)
  Метою дослідження є систематизація теоретичного базису інноваційної моделі економіки, пояснення залежності між вибором інноваційної моделі зростання та високим рівнем добробуту населення відповідних країн, ...
 • Жуленков, Микола (2020)
  Метою дослідження є формування та узагальнення теоретичної бази та аналіз аспектів практичного впливу податкової системи на елементи економічного зростання.
 • Королевич, Геннадій (2020)
  Головною метою кваліфікаційної роботи є визначення ролі технологічних парків у інноваційному середовищі та розробка теоретичних та методологічних рекомендацій щодо розвитку технологічних парків та інноваційного ...
 • Кравченко, Валерія (2020)
  Метою цієї роботи є визначення ролі інновацій в досягненні конкурентних переваг, доведення гіпотези про наявність зв’язків між інноваціями та конкурентоспроможністю та оцінка такого впливу.
 • Кузьменко, Олександр (2020)
  Метою даного дослідження є вивчення видів фінансових ризиків, методів їх оцінки, визначення рівня фінансових ризиків ведення бізнесу в Україні, а також оцінка рентабельності діяльності у різних видах промисловості.
 • Молибога, Дарина (2020)
  Метою і завданням роботи є виявлення зв’язку між інноваціями та економічним зростанням, розробка напрямків швидкого впровадження інновацій та рекомендацій з забезпечення стійкого інноваційного розвитку на рівні ...
 • Пелипенко, Ольга (2020)
  Метою даної роботи є дослідження основних показників діяльності інноваційних підприємств, а також їхніх характеристик та їх впливу на економічне зростання країни задля визначення основних тенденцій, що дадуть змогу створити ...