eKMAIR

Синтез та характеристика рН-чутливих гідрогелів як матриць для інкорпорації лікарських препаратів

Show simple item record

dc.contributor.author Вакулюк, Поліна uk
dc.contributor.author Фуртат, Ірина uk
dc.contributor.author Вортман, Марина uk
dc.contributor.author Шеремет, А. uk
dc.contributor.author Бондаренко, Ксенія uk
dc.contributor.author Бурбан, Анатолій uk
dc.contributor.author Шевченко, Валерій uk
dc.date.accessioned 2012-12-13T14:23:24Z
dc.date.available 2012-12-13T14:23:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Вакулюк П. В. Синтез та характеристика рН-чутливих гідрогелів як матриць для інкорпорації лікарських препаратів / Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Вортман М. Я. ... та ін. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 23-27. uk_UA
dc.identifier.issn 1996-5931
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1880
dc.description We have developed a method for synthesis of polyacrylamide hydrogels using guanidine oligomers, which allowed for acquiring pH sensitivity. The kinetics of release of venorutynol were studied under different conditions. This resulted in establishing a fact that incorporation of venorutynol in the hydrogel medium lengthened the time of release up to 72 hours. The study is an important foundation for the further creation of pH-sensitive hydrogel carriers that can be used for targeted drug delivery and controlled kinetics of release. uk_UA
dc.description.abstract Розроблено методику синтезу поліакриламідних гідрогелів із використанням гуанідиновмісного олігомеру та встановлено, що його введення надає їм рН-чутливості. Досліджено кінетику вивільнення венорутинолу за різних умов оточуючого середовища та показано, що його інкорпорація у гідрогелеві носії подовжувала час вивільнення на 72 години. Результати дослідження є важливим підґрунтям для подальшого створення рН-чутливих гідрогелевих носіїв, що можуть бути використані для цілеспрямованої доставки ліків і регульованої кінетики їхнього вивільнення. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ВПЦ НаУКМА uk_UA
dc.subject рН-чутливі гідрогелі uk_UA
dc.subject гуанідиновмісний олігомери uk_UA
dc.subject кінетика контрольованого вивільнення uk_UA
dc.subject pH-sensitive hydrogel uk_UA
dc.subject guanidine oligomers uk_UA
dc.subject controlled kinetics of release uk_UA
dc.title Синтез та характеристика рН-чутливих гідрогелів як матриць для інкорпорації лікарських препаратів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 131 : Хімічні науки і технології. - С. 23-27. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics