eKMAIR

До вимірювання загальної енергоефективності держав

Show simple item record

dc.contributor.author Горбачук, Василь
dc.contributor.author Шулінок, Г.
dc.contributor.author Сирку, Андрій
dc.date.accessioned 2020-10-15T10:50:25Z
dc.date.available 2020-10-15T10:50:25Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Горбачук В. М. До вимірювання загальної енергоефективності держав / В. М. Горбачук, Г. О. Шулінок, А. А. Сирку // Теорія оптимальних рішень : збірник наукових праць / Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова. - Київ : Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова, 2019. - № 18. - С. 109-115. uk_UA
dc.identifier.issn 2616-2519.
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18177
dc.description.abstract На макроекономічних даних 2001 р. для провідних держав світу показано вищу потужність дискримінації енергоефективності параметричного рубіжного підходу порівняно з непараметричним. uk_UA
dc.description.abstract На макроэкономических данных 2001 г. для ведущих государств мира показано более высокую мощность дискриминации энергоеэффективности параметричнеского рубежного подхода по сравнению с непараметрическим. ru_RU
dc.description.abstract Based on the macroeconomic data of 2001 for leading countries in the world, higher discriminating power of the parametric frontier approach relative to the nonparametric approach is shown. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject енергоефективність uk_UA
dc.subject параметричний рубіжний підхід uk_UA
dc.subject макроекономіка uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.title До вимірювання загальної енергоефективності держав uk_UA
dc.title.alternative К измерению общей энергоэффективности государств ru_RU
dc.title.alternative To Measuring Economy-Wide Energy Efficiency Of Countries en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Теорія оптимальних рішень : збірник наукових праць. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Кафедра фінансів
  • Лабораторія фінансово-економічних досліджень
    Лабораторію фінансово-економічних досліджень створено 2002 року. Лабораторія має кілька основних завдань: розробляти наукові підходи до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро- та мікрорівнях; напрацьовувати методичні рекомендації, передусім у сферах бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; працювати над новими сучасними економіко-математичними методами аналізу фінансово-економічних проблем; технічно, інформаційно та методично забезпечувати навчальні курси кафедри фінансів НаУКМА та наукову роботу викладачів і студентів факультету економічних наук у галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень. Основні принципи діяльності Лабораторії – поєднання наукових досліджень з освітньою діяльністю в галузі фінансів і залучення до виконання наукових робіт студентів та аспірантів НаУКМА.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics