eKMAIR

Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни

Show simple item record

dc.contributor.author Яковлєв, Максим
dc.contributor.author Cуслов, Антон
dc.contributor.author Шулімов, Станіслав
dc.date.accessioned 2020-10-15T10:35:25Z
dc.date.available 2020-10-15T10:35:25Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Яковлєв М. В. Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни / М. В. Яковлєв, А. І. Cуслов, С. Ф. Шулімов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. - 2019. - Вип. 26. – С. 194-203. uk_UA
dc.identifier.uri http://doi.org/10.34079/2226-2830-2019-9-26-194-203
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18176
dc.description.abstract Стаття присвячена методологічній проблемі складників та специфіки концептополів політичної аналітики. Як прикладна політологічна дисципліна, політична аналітика безумовно опирається на категоріально-понятійний апарат політичної науки та аналізу політики (policy analysis), проте як практична діяльність вона спрямована на вироблення конкретних рекомендацій, що залежать як від досліджуваного явища, так і від того, кому ці рекомендації будуть надаватися. У статті обґрунтовується позиція про те, що в цілому політологія та політична аналітика мають спільну концептосферу, проте концептополя політичної аналітики мають вузькогалузеву спрямованість. Політичний аналітик не може бути експертом з усіх можливих галузей, відтак рівень експертності визначається глибиною його знань концептів, категорій і понять в чітко окреслених, часто навіть ситуативних концептополях. При цьому у статті стверджується, що попри спеціалізованість аналітиків на конкретних темах, обов‟язковою вимогою до експертності є володіння дослідницькою якісною чи кількісною методологією. Автори статті доходять висновку про те, що перспективним для подальших досліджень є розробка не лише категоріальних, але й процесуальних критеріїв якості політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject концептологія uk_UA
dc.subject методологія політичної науки uk_UA
dc.subject концептосфера політології uk_UA
dc.subject методи суспільствознавчих досліджень uk_UA
dc.subject галузева політологія uk_UA
dc.subject міждисциплінарні лінгвістично-політологічні дослідження uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject conceptology en_US
dc.subject concept studies en_US
dc.subject political science methodology en_US
dc.subject concepts‟ sphere of political science en_US
dc.subject social science research methodology en_US
dc.subject applied political sciences en_US
dc.subject interdisciplinary linguistic-political studies en_US
dc.title Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни uk_UA
dc.title.alternative Concepts’ fields of political analytics as a subfield of applied political science en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics