eKMAIR

Семантична валідність досліджень політичної концептосфери та ідеологічних дискурсів

Show simple item record

dc.contributor.author Яковлєв, Максим
dc.date.accessioned 2020-10-15T10:11:15Z
dc.date.available 2020-10-15T10:11:15Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Яковлєв М. В. Семантична валідність досліджень політичної концептосфери та ідеологічних дискурсів / М. В. Яковлєв // Гілея : науковий вісник. - 2019. - Вип. 149. - С. 76-80. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18167
dc.description.abstract У статті досліджується специфіка легітимації влади у перехідному українському суспільстві. Відповідно до веберіанської традиції визначено, що легітимність влади спирається на легітимність соціального порядку, який визнається та підтримується більшістю громадян і виступає основої їх соціальних дій. Відзначено, що специфіка процесу легітимації публічної влади у перехідному суспільстві обумовлена відсутністю спільних (визнаних, узгоджених тощо) правил соціальної дії та діяльності публічної влади. В українському посткомуністичному суспільстві відбувається складний процес формування єдиної картини світу, визначення політичних та економічних орієнтирів подальшого розвитку. Визначено виклики, які виникають у процесі легітимації публічної влади в умовах перехідного суспільства: амбівалентність українського суспільства (Є. Головаха), спадщина то- талітаризму у діях влади (В. Полохало), гібрид конкуруючих "картин світу" (те, що М. Рябчук називає "постсовєцька шизофренія"). Наголошується, що однією із основних проблем для національних урядів посткомуністичних держав виступає процес легітимації / делегітимації капіталізму та міжнародних фінансових організацій, які, на думку А. Стінчкомба, використовують ідеї прогресу та багатства задля того, щоб не дозволити перехідним суспільствам розвиватись. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject легітимність uk_UA
dc.subject процес легітимізації uk_UA
dc.subject публічна влада uk_UA
dc.subject соціальний порядок uk_UA
dc.subject перехідне суспільство uk_UA
dc.subject посткомунізм uk_UA
dc.subject прогрес uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject legitimacy uk_UA
dc.subject process of legitimation uk_UA
dc.subject public power uk_UA
dc.subject social order uk_UA
dc.subject transitional society uk_UA
dc.subject post-communism uk_UA
dc.subject progress uk_UA
dc.title Семантична валідність досліджень політичної концептосфери та ідеологічних дискурсів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Гілея: науковий вісник uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Школа політичної аналітики
    Сучасний аналітичний центр, який є частиною могилянського інтелектуального середовища та успішно запроваджує новітні наукові здобутки в українську аналітичну сферу.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics