eKMAIR

Motivation of medical workers in Ukraine and Nigeria: context and factors

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stepurko, Tetiana
dc.contributor.author Olorunnipa, Eniayekan Olainukan
dc.date.accessioned 2020-10-14T11:10:46Z
dc.date.available 2020-10-14T11:10:46Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18152
dc.description.abstract Магістерська робота студента 2 курсу Олорунніпа Еніайекан Олаінукан присвячена контексту й факторам, що визначають мотивацію медичних працівників в Україні й Нігерії. Дана тема завжди актуальна, не залежно від країни в якій вона вивчається й професійної сфери. Адже вмотивованість працівників - це один з ключових факторів якості виконання роботи, що в медичній галузі визначає якість надання медичної допомоги, безпосередньо впливаючи на рівень здоров'я населення. Вибір країн зумовлений більше зручністю магістранта у підборі респондентів для збору матеріалу, а не наявністю спільних факторів у системі організації медичної допомоги, її фінансуванню, стані реформ тощо. Проте, таке незвичне поєднання крані могло б допомогти поглянути на систему з іншого погляду, окресливши проблему з іншого кута зору. uk_UA
dc.language.iso en en_US
dc.subject medicaid en_US
dc.subject health en_US
dc.subject Motivation of Medical Workers en_US
dc.subject master thesis en_US
dc.title Motivation of medical workers in Ukraine and Nigeria: context and factors en_US
dc.type Other en_US
dc.status first published en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 073 Менеджмент
    Освітньо-наукова програма: Менеджмент в охороні здоров'я (Managment in Health care)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics