eKMAIR

Дослідження впливу радіомітігаторів на формування аберацій хромосом при тест-опроміненні культури лімфоцитів крові умовно здорових осіб

Show simple item record

dc.contributor.advisor Дьоміна, Емілія
dc.contributor.author Сапунова, Олександра
dc.date.accessioned 2020-10-12T12:35:00Z
dc.date.available 2020-10-12T12:35:00Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18125
dc.description.abstract Досліджено вплив радіомітігаторів на формування аберацій хромосом при тест-опроміненні культури лімфоцитів крові умовно здорових осіб за допомогою цитогенетичних методів (напівмікрометоду культивування лімфоцитів периферичної крові й методу метафазного аналізу) та моделі лінійної регресії. Виявлено, що спонтанний рівень аберацій хромосом у лімфоцитах крові досліджуваної групи умовно здорових осіб не перевищує значень середньопопуляційних показників. Визначено кількісні та якісні показники радіаційно-індукованих абсрацій хромосом при тест-опроміненні культур лімфоцитів крові в залежності від дози опромінення. Досліджено функціональну активність лімфоцитів крові при тест-опроміненні лімфоцитів периферійної крові в діапазоні доз 0,5-3,0 Гр. Вивчено вплив метформіну на частоту радіаційно-індукованих цитогенетичних ефектів в лімфоцитах крові людини здорових осіб. Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків, списку використаних джерел та додатків, що загалом нараховують 63 сторінок друкованого тексту. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject формування аберацій хромосом uk_UA
dc.subject тест-опромінення uk_UA
dc.subject лімфоцити uk_UA
dc.subject магістерська робота uk_UA
dc.title Дослідження впливу радіомітігаторів на формування аберацій хромосом при тест-опроміненні культури лімфоцитів крові умовно здорових осіб uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.organisation НаУКМА uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 091 Біологія
    Освітньо-наукова програма: Лабораторна діагностика біологічних систем

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics