eKMAIR

Фінансова стійкість банківської системи України

Show simple item record

dc.contributor.advisor Шумська, С.С.
dc.contributor.author Нємченко, Аліна
dc.date.accessioned 2020-07-31T14:18:03Z
dc.date.available 2020-07-31T14:18:03Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17755
dc.description.abstract Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі визначено мету та задання роботи, обгрунтовано актуальність дослідження, окреслено його об'єкт та предмет. Об'єктом є банківська система України, предметом є підходи та інструменти оцінки фінансової стійкості банківської системи України. Теоретичним підгрунтям кваліфікаційної роботи у Розділі 1 є поглиблене означення поняття фінасової стійкості банківської системи, банківських ризиків, їх видів та методології їх оцінки комерційними банками. У розділі 2 представлено еволюцію міжнародних Базельських стандартів регулювання банківської діяльності, їх сутність та роль у розвитку підходів оцінки банківських ризиків та фінансової стійкості, світовий досвід впровадження, а також окреслено зміст економічних нормативів діяльності українських банків та на їх основі проведено аналіз стану банківської системи. Оцінка результатів стресс-тестування 2019 року, порівняння індикаторів фінансової стійкості, побудова моделі логістичної регресії (логіт-моделі) оцінки фінансового стану комерційних банків України та прогнозування ймовірності їх банкрутства, а також узагальнення рекомендацій, тенденцій та шляхів вдосконалення банківсої системи України в контексті вимог світового розвитку описано у Розділі 3. Загалом український банківський сектор демонструє рекордну прибутковість, активізацію кредутування та помітне посилення фінансової стійкості. Загальна кількість сторінок роботи 102, з них 1 додаток, 16 таблиць, рисунків 3. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject банківська система uk_UA
dc.subject фінансова стійкість uk_UA
dc.subject регулювання банківської діяльності uk_UA
dc.subject магістерська робота uk_UA
dc.title Фінансова стійкість банківської системи України uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.organisation НаУКМА uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics