eKMAIR

Фінансові кризи: сучасні методи прогнозування та механізми запобігання

Show simple item record

dc.contributor.advisor Слав’юк, Н.Р.
dc.contributor.author Голос, Ганна
dc.date.accessioned 2020-07-30T22:45:29Z
dc.date.available 2020-07-30T22:45:29Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17745
dc.description.abstract Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Робота містить 17 таблиць, 29 рисунків і 4 додатка на сторінках 126-132. Список використаних літературних джерел налічує 114 найменувань. Метою даної роботи є аналіз фінансових криз, сучасних методів їх прогнозування та визначення ефективних механізмів зпобігання фінансовим кризам. В першому розділі було визначено сутність фінасових криз та їх класифікацію. Розглянуто економічні та політичні чинники виникнення криз. Досліджено теоретичне підгрунтя для ефективного попередження та прогнозування економічних криз. У другому розділі було проаналізовано причини та наслідки найбільших фінансовиз криз, а також розглянуто їх вплив на економіку України. Також досліджено основні українські фінансові кризи за часів Незалежності української Держави. Третій розділ присвячено розгляду впливу та оцінки чинників, що описують розміри та силу фінансових криз в Україні. Також було висвітлено сучасні засоби та механізми протидії фінансовим кризам. Було побудовано математичну модель, що описує вплив незалежних змінних на розмір та силу фінансових криз. Також було спрогнозовано зміну ВВП України на базі побудованої моделі. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject фінансова криза uk_UA
dc.subject запобігання кризам uk_UA
dc.subject антикризове регулювання uk_UA
dc.subject магістерська робота uk_UA
dc.title Фінансові кризи: сучасні методи прогнозування та механізми запобігання uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.organisation НаУКМА uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics