eKMAIR

Ideological Aggression and International Law: Soviet and Russian Malign Influence within Legal Domains (MILDs)

Show simple item record

dc.contributor.author Fisher, Brad
dc.date.accessioned 2020-07-20T08:39:27Z
dc.date.available 2020-07-20T08:39:27Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Додати Бібліографічний опис uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17682
dc.description.abstract This article offers a trans-disciplinary legal analysis of the evolution of aggression under international law. It asserts Soviet leadership in the establishment of the definition, but notes that some proposed conceptions of the Soviet theory were not officially adopted. This research also analyzes the 2019 work of Doctor Chernichenko of the Russian Federation and his assertion that the Soviet notion of ideological aggression should be resurrected given the unique and propagandistic tendencies of 21st century interstate conflict. Ideological aggression was originally a Soviet proposal first introduced to the United Nations Special Committee on the Question of Defining Aggression in 1953. This study asserts that any attempt to implement such a concept will be dangerous and particularly damaging to the rule of law, both domestically and internationally. Such a concept will offer practitioners a method to avoid responsibility for international transgression by claiming, inter alia, primacy in the employment of ideological aggression. This concept will also offer justification in the dismantling of coveted principles such as freedom of the press and freedom of speech. Those who employ such tactics do so duplicitously; simultaneously cherishing and subverting the international norms and principles that the greater international community holds dear. Finally, it will offer the practitioners of Malign Legal Operations, also known colloquially as lawfare, yet another instrument with which they may contain and exploit competitors under the auspices of international law. This amounts to Malign Influence within Legal Domains (MILDs), which is the ultimate form of asymmetry. The motives behind such a proposal to resurrect ideological aggression must be dually understood before any discourse surrounding ideological aggression may proceed in a serious manner. uk_UA
dc.description.abstract У статті запропоновано міждисциплінарний юридичний аналіз еволюції поняття агресії в міжнародному праві. Автор стверджує про радянську ініціативу з визначення цього поняття, проте зауважує, що деякі запропоновані концепції радянської теорії не були офіційно прийняті. Також у дослідженні проаналізовано статтю російського правознавця С. В. Черніченка "Ідеологічна агресія як застосування сили в міжнародному праві" (2019) та його твердження про те, що радянське поняття ідеологічної агресії потрібно воскресити з огляду на унікальні і пропагандистські тенденції міждержавного конфлікту ХХІ століття. Поняття ідеологічної агресії було радянською пропозицією, яку було вперше внесено до Спеціального комітету Організації Об’єднаних Націй з питання визначення агресії в 1953 році. С. В. Черніченко наголошує, що будь-яка спроба реалізувати таку концепцію є небезпечною та особливо завдає шкоди верховенству права як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Така концепція запропонує практикам спосіб уникнення відповідальності за міжнародний злочин, посилаючись, зокрема, на критерій першості щодо ідеологічної агресії. Це також дасть змогу виправдати демонтаж бажаних принципів, як-от свобода преси та свобода слова. На думку автора, ті, хто використовує таку тактику, діють за подвійними стандартами: одночасно плекають і підривають міжнародні норми та принципи. Зрештою, ця концепція дасть тим, хто застосовує підривні юридичні операції (Malign Legal Operations), відомі також як "правовійна", ще один інструмент, за допомогою якого вони зможуть стримувати і використовувати конкурентів під егідою міжнародного права. Це є підривним впливом на право (Malign Influence within Legal Domains (MILDs)), який є кінцевою формою асиметрії. Автор статті вважає, що, перш ніж розпочинати стосовно ідеологічної агресії будь-який серйозний дискурс, потрібно усвідомити подвійність мотивів, прихованих за пропозицією щодо відродження цього поняття. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject Malign Influence within Legal Domains en_US
dc.subject Lawfare en_US
dc.subject Malign Legal Operations en_US
dc.subject International Law en_US
dc.subject Aggression en_US
dc.subject Ideological Aggression en_US
dc.subject Great Power Competition en_US
dc.subject Malign Influence en_US
dc.subject article en_US
dc.subject підривний вплив на право uk_UA
dc.subject правовійна uk_UA
dc.subject підривні юридичні операції uk_UA
dc.subject міжнародне право uk_UA
dc.subject агресія uk_UA
dc.subject ідеологічна агресія uk_UA
dc.subject суперництво великих держав uk_UA
dc.subject підривний вплив uk_UA
dc.title Ideological Aggression and International Law: Soviet and Russian Malign Influence within Legal Domains (MILDs) en_US
dc.title.alternative Ідеологічна агресія та міжнародне право: радянський та російський підривний вплив на право uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics