eKMAIR

Empirical Investigation on Influence of Moon's Gravitational-Field to Earth's Global Temperature

Show simple item record

dc.contributor.author Matsuki, Yoshio
dc.contributor.author Bidyuk, Petro
dc.date.accessioned 2020-03-26T16:13:20Z
dc.date.available 2020-03-26T16:13:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Matsuki Y. Empirical Investigation on Influence of Moon's Gravitational-Field to Earth's Global Temperature / Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2019. - № 2. - С. 18-24. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2019.2.02
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17098
dc.description.abstract This research examined a possibility of the Moon’s gravitational-wave that may influence Earth’s global temperature, with a mathematical method of empirical analysis with the data of the global temperature, global carbon dioxide, and the distance between Moon and Earth. We made the regression analysis of the global temperature over the factors of Moon’s gravitational field taken from the General Theory of Relativity and from the Newton’s gravity theory, with the data of the carbon-dioxide. The result shows that Newton’s gravitational field is related to Earth’s global temperature, while the influence of Moon’s gravitational wave is negligible. However, we also found a possibility that the gravitational wave could contribute to Moon’s gravitational-field upon the analysis of multicollinearity of two factors taken from Newton’s theory and the General Theory of Relativity. en_US
dc.description.abstract У дослідженні вивчається можливість гравітаційної хвилі Місяця, яка може впливати на глобальну температуру Землі із застосуванням математичного методу емпіричного аналізу з урахуванням даних глобальної температури, концентрації вуглекислого газу та відстані між Місяцем та Землею. Проведено регресійний аналіз глобальної температури стосовно гравітаційного поля Місяця, узятих із загальної теорії відносності, з теорії тяжіння Ньютона та вуглекислоти. Результат свідчить про вплив гравітаційного поля Ньютона на глобальну температуру Землі; вплив гравітаційної хвилі Місяця є незначним. Однак виявлено можливість впливу гравітаційної хвилі на гравітаційне поле Місяця у чотиривимірному неевклідовому просторі згідно з аналізом мультиколінеарності двох факторів, узятих з теорії Ньютона та загальної теорії відносності. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject global temperature en_US
dc.subject Moon’s gravitational field en_US
dc.subject gravitational wave en_US
dc.subject multicollinearity en_US
dc.subject article en_US
dc.subject глобальна температура uk_UA
dc.subject гравітаційне поле Місяця uk_UA
dc.subject гравітаційна хвиля uk_UA
dc.subject мультиколінеарність uk_UA
dc.title Empirical Investigation on Influence of Moon's Gravitational-Field to Earth's Global Temperature en_US
dc.title.alternative Емпіричне дослідження впливу гравітаційного поля Місяця на глобальну температуру Землі uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Системні дослідження та інформаційні технології uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics