eKMAIR

The splendid school assembled: studying and practicing international relations in independent Ukraine

Show simple item record

dc.contributor.author Gomza, Ivan
dc.contributor.author Koval, Nadiia
dc.date.accessioned 2020-01-08T16:26:51Z
dc.date.available 2020-01-08T16:26:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Koval Nadiia. The splendid school assembled: studying and practicing international relations in independent Ukraine [electronic resource] / Nadiia Koval, Ivan Gomza // Ideology and Politics Journal. - 2019. - № 2(13). - P. 214-254 en_US
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16862
dc.description.abstract Despite having a considerable community of international relations (IR) scholars, Ukrainian IR sociology remains an underdeveloped field. In particular, the degree of Ukrainian scholars’ integration in the global IR community, favorite theories and methods, and application of scholars’ expertise to policymaking remain uncertain. Based on the TRIP-2017 survey data analysis we discovered that, due to Soviet tradition and partial Westernization, Ukrainian IR scholars tend to espouse realism and constructivism as their preferred IR paradigms; use descriptive methods; conduct area studies researches, and focus on the CEE region and Western Europe. As an academic community, they have little impact on policymaking as they are sidelined by NGOs offering foreign-policy analysis. The divide between the Ukrainian IR field and the global community, plus its loss of prestige domestically, constitute the “double peripheralization" of Ukrainian IR. en_US
dc.description.abstract Попри наявність доволі чисельної спільноти дослідників міжнародних відносин, соціологія міжнародних відносин залишається слабкорозвиненою галуззю в українських соціальних науках. Зокрема, бракує досліджень про ступінь інтеграції українських науковців до світової наукової спільноти міжнародників, про найбільш застосовувані теорії та методи, а також щодо впливу наукової експертизи на прийняття політичних рішень. Ґрунтуючись на результатах опитування TRIP 2017, ми виявили, що під впливом радянського спадку та часткової вестернізації дисципліни, українські вчені-міжнародники найчастіше покладаються на парадигми реалізму та конструктивізму, використовують описові методи, проводять регіонально сфокусовані дослідження з особливою увагою до Центрально-Східної та Західної Європи. Спільнота науковців-міжнародників має обмежений вплив на вироблення політики, поступаючись місцем неурядовим організаціям, що займаються аналізом зовнішньої політики. Брак інтеграції в глобальне співтовариство та втрата престижу всередині держави творять стан "подвійної периферіалізації", що наразі характеризує українські студії міжнародних відносин. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject international relations studies en_US
dc.subject area studies en_US
dc.subject Ukraine en_US
dc.subject TRIP en_US
dc.subject article en_US
dc.subject дослідження міжнародних відносин uk_UA
dc.subject регіональні студії uk_UA
dc.subject Україна uk_UA
dc.title The splendid school assembled: studying and practicing international relations in independent Ukraine en_US
dc.title.alternative "Так я уздрів блискучу школу там": дослідження міжнародних відносин у Незалежній Україні uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Ideology and Politics Journal uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics