eKMAIR

Сирійські джерела антропології Йоана Екзарха

Show simple item record

dc.contributor.author Морозова, Дарія
dc.date.accessioned 2019-12-12T17:04:19Z
dc.date.available 2019-12-12T17:04:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Морозова Д. С. Сирійські джерела антропології Йоана Екзарха / Дарія Морозова // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. - 2019. - Вип. 146 (2). - С. 90-93. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16802
dc.description.abstract Мета статті: Дослідили вплив Антіохійської школи на Шестоднев болгарського автора Хcт. Йоана Екзарха. Методи дослідження: шляхом компаративного аналізу джерел проаналізовано відомі та раніше не відомі запозичення Йоана з сирійських грекомовних джерел. Основні одержані висновки: вказано досі не помічене джерело антропологічної частини Шестодневу — трактат Феод Стислий виклед божественних догматів. Розглянуто основні антропологічні теми, почерпнуті Йоаном у його сирійських джерелах творах Феодорита і Северіана Гавальського. Це такі специфічні погляди, як—от відкинута V Вселенським Собором ідея створення тіла раніше від душі; ідея вселенського походження Адама і його ідея земного Раю. Поруч із цими "теологуменами" антіохійців, однак, слов’яни сприймали й більш важливі засади їх світогляду — передусім, загальний антропологічний оптимізм цієї школи, її "містичний " та особливий акцент на гідності людини uk_UA
dc.description.abstract Objective: The aim o f the paper is to investigate the influence o f the Antiochian School on Hexameron o f W hauthorJohn the Exarch. Methods of research: through the comparative analysis o f sources, well-known and previously unknown borrowings from Syrian sources into Hexameronhave been analyzed. Conclusions: the author has shown previously unnoticed source o f the anthropological part o f Hexameron the treatise o f Theodoret o f Cyrrhus Expositio rectaefidei. The main anthropological themes, derived by John from his Syrian sources— the works by Theodoret and Severian o f Gabala — are analyzed. These are speciflc Antiochian views, such as the idea o f creation o f body before the soul, rejected by the Second Council o f Constantinople; idea o f the universal origin o f Adam and his name; the idea o f earthly Paradise. Along with these "theologoumena" o f the Antiochians, however, the Slavs also adopted the more important principles o f their outlook —foremost, the general anthropological optimism o f this school, its "mystical materialism" and a special emphasis on human dignity en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject Антіохійська школа uk_UA
dc.subject антропологія uk_UA
dc.subject Шестоднев uk_UA
dc.subject Йоан Екзарх uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject Antiochian school en_US
dc.subject Anthropology en_US
dc.subject Hexameron en_US
dc.subject John the Exarch en_US
dc.subject article en_US
dc.title Сирійські джерела антропології Йоана Екзарха uk_UA
dc.title.alternative Syrian sources of anthropology of John Exarch en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Центр європейських гуманітарних досліджень
    Метою Центру є поглиблення зв’язків між навчально-науковими інституціями Західної Європи та НаУКМА, поширення західноєвропейської гуманітарної думки в Україні та української гуманітарної думки в Західній Європі

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics