eKMAIR

Weaving in the Economic and Cultural Life of the Armenian Colonies of Ukraine: Historical Discourse

Show simple item record

dc.contributor.author Hayuk, Iryna
dc.date.accessioned 2019-12-02T13:58:01Z
dc.date.available 2019-12-02T13:58:01Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Hayuk I. Weaving in the economic and cultural life of the Armenian colonies of Ukraine: historical discourse / Hayuk Iryna // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. - 2019. - Т. 2. - С. 29-34. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16689
dc.description.abstract Since ancient times, weaving was one of the most important types of folk crafts and a significant component of the economic life on Ukrainian terrains. Different fabric products – rugs, clothes, belts, bedspreads, capes, and scarves – were widely used in everyday life, for the decoration of housing, as luxury goods, and as a monetary equivalent for sales and exchanges. So the relevance of this study is to highlight the role of the Armenians in the development of weaving production on Ukrainian terrains, in the formation of a trading network of various woven goods, as well as to reveal their role in shaping a special style of life and tastes of different layers of the population, the consumption culture of this kind of objects. Weaving played an important role both in the internal life of the Armenian colonies and in the external ties of the Armenians with the Polish-Ukrainian environment. Comprehensive scientific research of the historical development of Armenian weaving on the lands of Ukraine, with account of all the components of this process – silkworm, carpet weaving, the trade aspect of weaving, etc., are absent today. It is important that, as in the case of jewelry and arms manufacture, the role of Armenians in the weaving industry was also dual: they imported all types of woven products, including carpets, into Ukraine, and they were also manufacturers of various woven products not only in the Ukrainian lands but also in the Ottoman Empire and the Persian Empire. The intensive development of silk weaving on Ukrainian terrains, the production of goods out of local silk and carpet-manufacturing are apparently also associated with the Armenians. Although most researchers associate the development of persiarnias in Ukraine with Stanislaw’s workshops of Misiorowych and Madzharskyi in the middle of the 18th c., the facts show that the vigorous growth of the persiarnias (the Armenian weaving workshops) began in the 17th c. en_US
dc.description.abstract Розглянуто значення історичних вірменських колоній України для розвитку ткацького виробництва на українських землях. Показано, що ткацтво відігравало важливу роль як у внутрішньому житті вірменських колоній, так і в зовнішніх зв’язках вірмен з польсько-українським оточенням. Комплексно висвітлено роль і місце вірменських колоністів у формуванні ринку тканих виробів на землях України та у створенні місцевого виробництва шовкових поясів, килимів, макат тощо. З давніх часів ткацтво було одним із найпоширеніших видів народних промислів та важливою складовою господарського життя українських земель. Різноманітні ткані вироби: килими, одяг, пояси, покривала – широко використовувалися в повсякденному житті, для оформлення житла. Показано, що вірменські килими були важливим предметом торгівлі, засвідчували високий соціальний статус власника, виконували релігійну (захисну) та утилітарну функції. Актуальність дослідження полягає в комплексному висвітленні ролі вірмен у розвитку ткацтва на землях України, у виявленні впливу вірменських колоністів на формування особливого стилю життя та смаків різних верств населення, а також споживацької культури такого роду предметів. На сьогодні немає комплексних наукових досліджень історичного розвитку вірменського ткацтва на землях України з урахуванням усіх складових цього процесу: шовкоткацтва, килимарства, гаптування, торговельного аспекту тощо. З’ясовано, що, як і в ювелірній справі та зброярстві, в галузі ткацтва роль вірмен також була подвійною: вони імпортували ткані вироби до України, і вони ж були виробниками різноманітної тканої продукції не лише на українських землях, але й в Османській та Перській імперіях. Інтенсивний розвиток шовкоткацтва на українських теренах також, вочевидь, пов’язаний з вірменами. І хоча більшість дослідників пов’язує розвиток персіярень в Україні зі станіславськими (нині м. Івано-Франківськ) вірменськими майстернями Домініка Місіоровича та Іоана Маджарського в середині XVIIІ ст., факти засвідчують, що інтенсивне поширення вірменських ткацьких майстерень почалося вже у XVII ст. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject Armenians en_US
dc.subject belt en_US
dc.subject carpet en_US
dc.subject culture en_US
dc.subject diaspora en_US
dc.subject silk en_US
dc.subject trade en_US
dc.subject weaving en_US
dc.subject article en_US
dc.subject вірмени uk_UA
dc.subject діаспора uk_UA
dc.subject килим uk_UA
dc.subject культура uk_UA
dc.subject пояс uk_UA
dc.subject ткацтво uk_UA
dc.subject торгівля uk_UA
dc.subject шовк uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.title Weaving in the Economic and Cultural Life of the Armenian Colonies of Ukraine: Historical Discourse en_US
dc.title.alternative Ткацтво в економічному та культурному житті вірменських колоній України: історичний дискурс uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics