eKMAIR

Шляхи інтелектуалізації локального інформаційного пошуку на основі аналізу графу "Онтологія-документ"

Show simple item record

dc.contributor.author Олецький, Олексій
dc.contributor.author Олецкий, Алексей
dc.date.accessioned 2012-09-12T07:25:54Z
dc.date.available 2012-09-12T07:25:54Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Олецький О. В. Шляхи інтелектуалізації локального інформаційного пошуку на основі аналізу графу "Онтологія-документ"/ Олецький О. В. // Міжнародна конференція "Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем" = International conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" - TAAPSD'2011 : тези доп., 19-23 верес. 2011 р., Ялта / Ф-т кібернетики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ф-т інформатики Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т програмних систем НАН України, Республік. вищ. навч. закл. "Кримський гуманітарний університет". - Ялта : [б. в.], 2011. - С. 225-230. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1665
dc.description.abstract Проблема покращення якості інформаційного пошуку, підвищення рівня його інтелектуальності стає все більш актуальною. При цьому не викликає сумнівів необхідність орієнтації такого пошуку на онтологію, семантику предметної області. Мова йде перш за все про проблему локального інформаційного пошуку на веб-ресурсах, для яких характерні висока інформаційна зв'язність, тематична однорідність, достатньо висока структурованість та якість інформаційного наповнення. До таких ресурсів можна віднести, зокрема, тематичні портали, які можуть набувати навчальних та науково-дослідницьких рис, або віртуальних співтовариств, які можуть розвиватися на їх основі. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject інформаційний пошук uk_UA
dc.subject онтологія uk_UA
dc.subject information search uk_UA
dc.subject ontology uk_UA
dc.title Шляхи інтелектуалізації локального інформаційного пошуку на основі аналізу графу "Онтологія-документ" uk_UA
dc.type Conference materials uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics