eKMAIR

Науково-навчальний центр "Інноваційна лабораторія"

Науково-навчальний центр "Інноваційна лабораторія"

 

Метою діяльності Центру є проведення наукових досліджень, навчання, семінарів тощо у сфері теорії і практики інноваційного розвитку економіки України, вивчення і використання відповідних світових досягнень та участь у міжнародних проектах, побудова відкритої науково-навчальної платформи для формування інноваційних екосистем і створення в НаУКМА передумов для органічного поєднання освіти, науки та інноваційної діяльності. Центр сприяє поєднанню навчання з науковою роботою та впровадженню результатів наукових досліджень у навчальний процес.

Recent Submissions

 • Шинкар, Ольга (2017)
  Запропоновано гіпотезу існування природного рівня наукомісткості ВВП країни та виконано економетричний аналіз їїрелевантності. Проведено статистичний аналіз для визначення природної пропорції відношення загальних витрат ...
 • Kharlamova, Ganna; Melnychuk, Oksana; Antonyuk, Larysa; Chala, Nina; Humenna, Oleksandra; Radchuk, Andrii; Shnyrkov, Oleksandr; Stolyarchuk, Jaroslava; Taruta, Serhii; Zhylinska, Oksana; Moscardini, А. (2018)
  This book offers, for the first time, the sustainable development model of Ukraine that is based on a human-centred approach and presents new trajectory of economic growth in Ukraine by 2030. It was built in compliance ...
 • Опанасенко, Любов (2017)
  Проаналізовано теоретичні питання конкуренції в контексті макроекономічного виміру вітчизняної економіки. Запропоновано аналіз впливу взаємодії стану підприємницького сектору і конкурентного середовища на сучасний стан ...
 • Григор’єв, Геннадій (2017)
  У статті досліджуються пріоритетні напрями державного регулювання сегментної структури національної економіки. Запропоновані основні шляхи підвищення ефективності державного регулювання сегментної структури національної ...
 • Григор’єв, Геннадій (2017)
  У статті досліджуються теоретичні питання стратегічного оцінювання національної економіки. Сформовані основні задачі стратегічної оцінки національної економіки в умовах глобалізації.Запропонована система концептуально-методичних ...
 • Григор’єв, Геннадій; Доценко, Світлана (2017)
  У даній статті розглядається грошово-кредитне регулювання сукупного попиту в умовах глобалізації економіки. Запропоновані інструменти грошово-кредитної політики в трансформаційних умовах. Досліджені види та методи ...