eKMAIR

Масова і популярна культура: проблема демаркації

Show simple item record

dc.contributor.author Лютий, Тарас
dc.date.accessioned 2019-11-26T21:49:22Z
dc.date.available 2019-11-26T21:49:22Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Лютий Т. В. Масова і популярна культура: проблема демаркації / Тарас Лютий // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2019. - Т. 3. - С. 85-99. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16634
dc.description.abstract У статті розглянуто історичні та соціокультурні відмінності між масовою і популярною культурою. З’ясовано стосунок обох феноменів до загальної сфери культури та її головних засад. Розуміючи культуру як облаштування, плекання, виховання, вміння, вдосконалення, можна говорити про високі зразки осягання світу. Позаяк масові соціальні явища пов’язані з ослабленням інтелектуально-естетичних параметрів, виникає потреба порівняти високі та низькі рівні культури. Індустріалізація й урбанізація прискорили розвиток медій, які допомогли наблизити здобутки цивілізації до мас. Але ринкові механізми розповсюдження благ сприяли диктату комерції. Мистецькі виміри культури не відповідали прагматичним вимогам і були притлумлені маркетинговими програмами, що спричинили інфантильність і споживацтво. Ці риси характеризують масову культуру. Та поруч із високою культурою віддавна існувала й народна, традиційна, низова (популярна) культура, ознаками якої є доступність, поширеність, неофіційність, периферійність, неоднорідність і субкультурність. Проаналізовано становлення популярної культури від стародавніх до модерних часів. З’ясовано, що творці культури зарівно оперують високими ідеалами та популярними смислами. Втім, популярне відрізняється від масового завдяки породженню альтернатив. Тобто популярна культура не виродилася у конформізм, а зберегла запал протесту. Популярні тенденції не лише містять прагнення до задоволення широких потреб, а й враховують шанс протистояти примусу. Отже, варто визнати нетотожність маскульту і поп-культури. Тому популярна культура є цариною виникнення ідей, у якій соціальні гравці здатні творчо реалізувати свої уявлення та цінності. uk_UA
dc.description.abstract This article is an attempt to examine the differences between mass and popular culture in the historical and socio-cultural dimensions. The author traces the relations of these two phenomena to the general sphere of culture and its main principles. The key point of the article is that culture is a kind of arrangement, cultivation, education, and perfection. On the other hand, manifestations of mass culture are associated with the decline of its sublime foundations. Therefore, there is a necessity to compare the ‘high’ and ‘low’ levels of culture. The rise of commercial activity and the common consumption became the turn point of the emergence of a non-elite level of culture. Industrialization and urbanization accelerated the development of mass media, which helped bring the goods of civilization to the majority of people. Due to market mechanisms, the spread of wealth took place under the dictates of commercial success. Artistic and aesthetic parameters of culture did not fit into the pragmatic requirements, and marketing programs of mass production weakened those parameters. Wide-ranging conformism, infantilism, and consumerism were increasing. These trends are well known as mass culture. The indicator of this condition of culture is simplification of tastes. At the same time, there was a popular traditional lower culture, the main features of which were accessibility and commonness, and it had an unofficial and peripheral status. However, these two formations (elite and popular culture) did not enter into rigid antagonism. The author is analyzing the development of a popular culture from the ancient to the modern times. It is concluded that culture not only creates high ideals but also may be limited to simpler meanings. The author shows that the popular culture also opposes mass culture due to creation of alternative forms of resistance. It means that popular culture has not completely collapsed into conformism but kept the protest intention. Thanks to this alternative particularity, pop-culture has gradually become significantly different from masscult. It allows for grasping distinctions between these two kinds of culture. Finally, popular culture remains the domain of the formation of ideas in which social players express the values of their everyday life. uk_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject масова і популярна культура uk_UA
dc.subject висока і низька культура uk_UA
dc.subject кітч uk_UA
dc.subject мідкульт uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject mass and popular culture uk_US
dc.subject high and low culture uk_US
dc.subject kitsch uk_US
dc.subject midcult uk_US
dc.subject article uk_US
dc.title Масова і популярна культура: проблема демаркації uk_UA
dc.title.alternative Mass and popular culture: problem of demarcation uk_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics