eKMAIR

Аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування ПДВ в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Васильчук, Валерія
dc.date.accessioned 2019-11-21T10:13:54Z
dc.date.available 2019-11-21T10:13:54Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Васильчук В. В. Аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування ПДВ в Україні / Васильчук В. В. // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - Вип 22. - С. 905-909. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16560
dc.description.abstract Стаття присвячена аналізу втрат бюджету внаслідок надання пільг із податку на додану вартість. Розглянуто теоретичні основи пільгового оподаткування. Показано місце пільг із ПДВ у загальній системі пільгового оподаткування. Проаналізовані втрати бюджету в динаміці, в розрізі регіонів, кодів пільгта платежів. Розглянуті останні тенденції законодавства у сфері пільгового оподаткування ПДВ. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена анализу потерь бюджета в результате предоставления льгот по налогу на добавленную стоимость. Рассмотрены теоретические основы льготного налогообложения. Показано место льгот по НДС в общей системе льготного налогообложения. Проанализированы потери бюджета в динамике, в разрезе регионов, кодов льгот и платежей. Рассмотрены последние тенденции законодательства в сфере льготного налогообложения НДС. ru_RU
dc.description.abstract The article is devoted to the analysis of budget losses caused by VAT preferential tax regime. The theoretical bases of preferential taxation was reviewed. The place of VAT privileges in the general system of preferential taxation was shown. The analysis of budget losses was conducted in dynamics, in the cut of regions, codes of privileges and payments. The latest tendencies of legislation in the field of preferential VAT taxation was revised. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject податок на додану вартість uk_UA
dc.subject податкова пільга uk_UA
dc.subject податкові втрати uk_UA
dc.subject бюджет uk_UA
dc.subject моніторинг uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject налог на добавленную стоимость ru_RU
dc.subject налоговая льгота ru_RU
dc.subject налоговые потери ru_RU
dc.subject мониторинг ru_RU
dc.subject value added tax en_US
dc.subject tax exemption en_US
dc.subject tax losses en_US
dc.subject budget en_US
dc.subject monitoring en_US
dc.title Аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування ПДВ в Україні uk_UA
dc.title.alternative Analysis of budget losses as a result of VAT preferential taxation in Ukraine en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Глобальні та національні проблеми економіки uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Лабораторія фінансово-економічних досліджень
    Лабораторію фінансово-економічних досліджень створено 2002 року. Лабораторія має кілька основних завдань: розробляти наукові підходи до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро- та мікрорівнях; напрацьовувати методичні рекомендації, передусім у сферах бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; працювати над новими сучасними економіко-математичними методами аналізу фінансово-економічних проблем; технічно, інформаційно та методично забезпечувати навчальні курси кафедри фінансів НаУКМА та наукову роботу викладачів і студентів факультету економічних наук у галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень. Основні принципи діяльності Лабораторії – поєднання наукових досліджень з освітньою діяльністю в галузі фінансів і залучення до виконання наукових робіт студентів та аспірантів НаУКМА.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics