eKMAIR

Аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування ПДВ в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Васильчук, Валерія
dc.date.accessioned 2019-11-21T10:13:54Z
dc.date.available 2019-11-21T10:13:54Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Васильчук В. В. Аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування ПДВ в Україні / Васильчук В. В. // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - Вип 22. - С. 905-909. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16560
dc.description.abstract Стаття присвячена аналізу втрат бюджету внаслідок надання пільг із податку на додану вартість. Розглянуто теоретичні основи пільгового оподаткування. Показано місце пільг із ПДВ у загальній системі пільгового оподаткування. Проаналізовані втрати бюджету в динаміці, в розрізі регіонів, кодів пільгта платежів. Розглянуті останні тенденції законодавства у сфері пільгового оподаткування ПДВ. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject податок на додану вартість uk_UA
dc.subject податкова пільга uk_UA
dc.subject податкові втрати uk_UA
dc.subject бюджет uk_UA
dc.subject моніторинг uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject налог на добавленную стоимость ru_RU
dc.subject налоговая льгота ru_RU
dc.subject налоговые потери ru_RU
dc.subject мониторинг ru_RU
dc.subject value added tax en_US
dc.subject tax exemption en_US
dc.subject tax losses en_US
dc.subject budget en_US
dc.subject monitoring en_US
dc.title Аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування ПДВ в Україні uk_UA
dc.title.alternative Analysis of budget losses as a result of VAT preferential taxation in Ukraine en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Глобальні та національні проблеми економіки uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Лабораторія фінансово-економічних досліджень
    Лабораторію фінансово-економічних досліджень створено 2002 року. Лабораторія має кілька основних завдань: розробляти наукові підходи до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро- та мікрорівнях; напрацьовувати методичні рекомендації, передусім у сферах бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; працювати над новими сучасними економіко-математичними методами аналізу фінансово-економічних проблем; технічно, інформаційно та методично забезпечувати навчальні курси кафедри фінансів НаУКМА та наукову роботу викладачів і студентів факультету економічних наук у галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень. Основні принципи діяльності Лабораторії – поєднання наукових досліджень з освітньою діяльністю в галузі фінансів і залучення до виконання наукових робіт студентів та аспірантів НаУКМА.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics