eKMAIR

Естетика - літературознавство - літературна критика

Show simple item record

dc.contributor.author Брюховецький, В'ячеслав
dc.date.accessioned 2019-09-25T11:29:40Z
dc.date.available 2019-09-25T11:29:40Z
dc.date.issued 1985
dc.identifier.citation Брюховецький В. С. Естетика - літературознавство - літературна критика / В. С. Брюховецький // Сучасна наука про літературу: деякі методологічні аспекти : збірник наукових праць / відп. ред. І. О. Дзеверін. - Київ : Наукова думка, 1985. - С. 138-194. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16250
dc.description.abstract У складному комплексі естетичного освоєння дійсності виділяються, так би мовити, певні "ланцюги" - взаємозалежність пізнавальних процесів, які можуть відбуватися на різних ступенях і навіть лежати в різних площинах, маючи, однак, дотичні моменти. Марксистсько- ленінська гносеологія пояснює перебіг пізнання як перехід від окремих спостережень над об'єктами, від емпіричної констатації співвідношення між ними (тобто пізнання явища) до визначення закономірностей і законів, створення теорії (тобто пізнання суті). Загальний гносеологічний закон передбачає обов'язкову перевірку результатів пізнання практикою й перехід через цю перевірку до істинного знання. На цій основі пояснюються й процеси, що відбуваються на одному з умовно виділених "ланцюгів" естетичного освоєння дійсності - "естетика - літературознавство - літературна критика". uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject пізнання uk_UA
dc.subject гносеологічний закон uk_UA
dc.subject літературознавство uk_UA
dc.subject літературна критика uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.title Естетика - літературознавство - літературна критика uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Сучасна наука про літературу: деякі методологічні аспекти : збірник наукових праць uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics