eKMAIR

Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених у летальній дозі з високою і низькою потужностями

Show simple item record

dc.contributor.author Бойко, Р.
dc.contributor.author Білько, Денис
dc.contributor.author Руссу, Ірина
dc.contributor.author Білько, Надія
dc.date.accessioned 2019-05-15T13:02:29Z
dc.date.available 2019-05-15T13:02:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених у летальній дозі з високою і низькою потужностями / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика. - 2018. - Т. 19, № 3. - С. 265-269. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-331X
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15572
dc.identifier.uri https://doi.org/10.15407/jnpae2018.03.265
dc.description.abstract За допомогою оригінальної математичної моделі, нової схеми кровотворення та з використанням експериментальних результатів впливу γ-опромінення в дозі 8 Гр із потужностями близько 5 і 0,0028 Гр/хв на чисельність колонієутворюючих одиниць (КУО) кісткового мозку (КМ), а також експериментальних даних щодо процесів відновлення КУО КМ, одержаних із літературних джерел, визначено параметри, що характеризують реакцію кровотворної системи на різних етапах процесів відновлення чисельності КУО КМ після припинення дії іонізуючої радіації. uk_UA
dc.description.abstract Using (1) original mathematical model, (2) new scheme of hematopoiesis and experimental results of γ-irradiation influence in the dose of 8 Gy with 5 and 0.0028 Gy/min dose rate on the number of colony-forming units (CFU) of bone marrow (BM), as well as (3) experimental data concerning the reparation processes of BM CFU, obtained from the scientific publications, we determine parameters characterizing the reaction of hematopoietic system on the different stages of reparation processes of BM CFU number after the termination of ionizing radiation action. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject іонізуюча радіація uk_UA
dc.subject летальна доза uk_UA
dc.subject кістковий мозок uk_UA
dc.subject функціональні властивості uk_UA
dc.subject математичне моделювання uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject ionizing radiation en_US
dc.subject lethal dose en_US
dc.subject bone marrow en_US
dc.subject functional properties en_US
dc.subject mathematical modeling en_US
dc.title Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених у летальній дозі з високою і низькою потужностями uk_UA
dc.title.alternative Comparative mathematical analysis of the colony-forming ability of bone marrow of mice irradiated in lethal dose with high and low dose rate en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Ядерна фізика та енергетика. - 2018. - Т. 19, № 3 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем
  • Центр молекулярних і клітинних досліджень
    Центр молекулярних і клітинних досліджень створено 2004 року. Стратегічна мета діяльності Центру - сформувати школу клітинної біології та біотехнології, що дасть змогу готувати висококваліфікованих кадрів як для викладання у вищих навчальних закладах, так і для науково-дослідних установ та медико-біологічних центрів, діяльність яких пов'язана з клітинною біологією і спрямована на вирішення проблем, пов'язаних із аналізом, накопиченням і оцінкою клітинних популяцій як трансплантатів.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics