eKMAIR

Кафедра "Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича"

Кафедра "Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича"

 

У 2021 році за рішенням Вченої ради НаУКМА на факультеті правничих наук назву кафедри "Києво-Могилянська школа врядування" змінено на кафедру "Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича".

Recent Submissions

 • Shevchenko, Viktoriya; Malysh, Nataliia; Tkachuk-Miroshnychenko, Olena (2022)
  This article analyzes the content of Ukrainian travel media to determine their thematic orientation by utilizing content analysis and statistical methods. To verify the representation of different thematic categories in ...
 • Шокало, Костянтин (2022)
  Глобальні світові процеси призводить до посилення ролі громад в розвитку регіонів, міст, селищ, сіл та країни в цілому. Лідери повинні володіти необхідними знаннями, навичками та досвідом, щоб забезпечити конкурентоспроможність ...
 • Синицина, Наталія (2022)
  Програма дисципліни передбачає оволодіння практичними навичками ділової, міжособистісної та публічної комунікації, розвиток та практичне використання загальних та професійних (фахових) компетентностей, а саме навичок ...
 • Москаленко, Світлана (2022)
  Дисципліна орієнтована на формування системного мислення, знань та вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організації, використання основних методів, механізмів та інструментів ...
 • Синицина, Наталія (2021)
  Дисципліна орієнтована на формування знань основних положень академічної доброчесності як основи здобуття вищої освіти та наукових досліджень, обґрунтування вибору інструментів дослідницької діяльності разом з теорією та ...
 • Рябуха, Ольга (2021)
  У курсі будуть розглянуті поняття електронного документообігу, електронних послуг, електронної демократії, електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, зарубіжний та національний досвід впровадження ...
 • Малиш, Наталія; Москаленко, Світлана (2021)
  Розглянуто проблеми, тенденції та напрямки розвитку освітніх послуг на основі аналізу зарубіжних публікацій. Наголошено, що міжнародні організації з початку пандемії COVID-19 сприяли безперервності освіти, підтримували ...
 • Kyselova, Tatiana (2021)
  This paper explores the emerging grassroot theories of change (ToCs) of local and international dialogue practitioners working in Ukraine and answers the question "how dialogue practitioners perceive transformations that ...
 • Малиш, Наталія; Москаленко, Світлана (2021)
  Розглянуто базові показники, що ілюструють проблеми та тенденції реалізації державної політики у сфері музейної справи в Україні. Досліджено вплив політичного чинника на діяльність музеїв. Визначено взаємозв’язок між ...
 • Малиш, Наталія (2019)
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми формування та реалізації публічної політики України в умовах глобалізації ", від 25 квітня 2019 року
 • Malysh, Nataliia (Emerald Group Publishing, 2021)
  Purpose The purpose of this paper is to analyze the efficacy of the state policy of Ukraine in the sphere of protection of tangible and intangible cultural heritage, measures of safeguarding cultural property in the event ...
 • Малиш, Наталія; Москаленко, Світлана (2021)
  Визначено основні напрями наукових досліджень щодо онлайн-освіти в умовах пандемії. На основі аналізу наукових публікацій зарубіжних авторів із тематики організації освіти в умовах пандемії COVID-19 узагальнено та класифіковано ...
 • Shevchenko, Viktoriya; Malysh, Nataliia; Tkachuk-Miroshnychenko, Olena (Routledge, 2021)
  The global outbreak of COVID-19, subsequent lockdown of universities, and suspension of on-campus learning have caught many higher educational institutions off-guard, challenging their ability to adapt to a new delivery ...
 • Andrusevych, Andriy; Vasylenko, Anna; Veselovsky, Bohdan; Bondarchuk, Valeriy; Kolomiets, Valeriy; Martyniuk, Vitaliy; Cherkashyn, Viacheslav; Usatenko, Halyna; Riabtsev, Genadiy; Naumenko, Dmytro; Nikulesku, Dmytro; Kozak, Zoriana; Koliushko, Ihor; Razkladai, Ihor; Sushko, Iryna; Smirnova, Ksenia; Vitkin, Leonid; Tsykaliuk, Lesia; Akulenko, Lubov; Bakhmakha, Maria; Kyrychenko, Natalia; Hubrenko, Oksana; Prykhodko, Oksana; Bulana, Oleksandra; Sviatun, Olena; Snihyr, Olena; Kosharna, Olha; Kulyk, Olha; Stefanishyna, Olha; Kravchuk, Pavlo; Kuibida, Roman; Yaremenko, Serhii; Kyrychenko, Yulia (2020)
  The UCEP’s Monitoring Report for 2014–2019 provides an overview and quantitative assessment of Ukraine’s progress (as of the end of 2019) in the implementation of the set of commitments (as a structural unit of assessment) ...
 • Андрусевич, Андрій; Василенко, Анна; Веселовський, Богдан; Бондарчук, Валерій; Коломієць, Валерій; Мартинюк, Віталій; Черкашин, В’ячеслав; Усатенко, Галина; Рябцев, Геннадій; Науменко, Дмитро; Нікулеску, Дмитро; Козак, Зоряна; Коліушко, Ігор; Розкладай, Ігор; Сушко, Ірина; Смирнова, Ксенія; Віткін, Леонід; Цикалюк, Леся; Акуленко, Любов; Бахмаха, Марія; Кириченко, Наталія; Губренко, Оксана; Приходько, Оксана; Булана, Олександра; Святун, Олена; Снігир, Олена; Кошарна, Ольга; Кулик, Ольга; Стефанішина, Ольга; Кравчук, Павло; Куйбіда, Роман; Яременко, Сергій; Кириченко, Юлія (2020)
  Моніторинговий звіт ГО "УЦЄП" за 2014-2019 роки передбачає огляд та виставлення числових оцінок прогресу України, досягнутого станом на кінець 2019 року, у виконанні набору зобов’язань (є структурною одиницею оцінки), які ...
 • Brunova-Kalisetska, Iryna; Kyselova, Tatiana; Martynenko, Oleg (2020)
  Recently, several attempts to organize national dialogue platforms on various topics have been made, yet none of them has been fully implemented. We hear more and more that Ukraine "needs national dialogue". However, ...
 • Брунова-Калісецька, Ірина; Кисельова, Тетяна; Мартиненко, Олег (2020)
  Останнім часом в Україні відбулось декілька спроб організувати національні платформи для діалогу з різних тем, які не були реалізовані. Все частіше чути, що Україні "потрібний національний діалог", однак чіткого розуміння ...
 • Брунова-Калісецька, Ірина; Кисельова, Тетяна; Мартиненко, Олег (2020)
  На основі аналізу сучасних наукових досліджень, міжнародних документів, практики постконфліктного переходу до мирного життя Північної Ірландії, Балканських країн, країн Африки і Азії автори довели, що професійно підготовлений ...
 • Малиш, Наталія (2020)
  Матеріали VІІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика", від 27 листопада 2020 р.
 • Mykolaichuk, Mykola; Malysh, Nataliia (2020)
  The purpose of the study is substantiating the theoretical and methodological aspects for cross-border cooperation between countries on the eastern borders EU with Ukraine, as a tool for moving to the “blue ocean” of ...

View more