eKMAIR

Vector Error Correction Estimation of the Ukrainian Shadow Economy Share Using Currency Demand Approach

Show simple item record

dc.contributor.author Shkurykhin, Andriy
dc.date.accessioned 2018-12-05T13:18:58Z
dc.date.available 2018-12-05T13:18:58Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Shkurykhin A. O. Vector Error Correction Estimation of the Ukrainian Shadow Economy Share Using Currency Demand Approach / A. Shkurykhin // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1. - С. 120-125. uk_UA
dc.identifier.issn 2519-4739
dc.identifier.issn 2519-4747
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14846
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/2519-4739312018150652
dc.description.abstract In order to avoid the limitations of the available empirical informal sector estimation methods and the problem with availability and coherence in input data, Currency demand approach to shadow economy estimation is extended by evaluating a Vector Error Correction model for the Ukrainian economy, using monthly monetary statistics data. The possible critique of the choice of exogenous factors determining the shadow economy and influencing the currency demand is avoided by modelling only the endogenous relationship between the cointegrating time series, namely the logarithm of currency in circulation and the deposit interest rate. The model is proven to be dynamically stable with theoretically justified values of the estimated coefficient and suitable for further analysis. Through historical decomposition, the upper-bound estimates of the size of Ukrainian shadow economy are obtained under the assumptions that all the currency demand unaffected by interest rate shocks is generated by informal economic activity; and that money velocity in the observed economy serves as an upper limit for the corresponding parameter of the informal sector in each time period. These estimates are found to be consistent with contemporary published studies of Ukrainian shadow economy. The proposed approach is considered useful for rapid informal sector estimations and provision of initial and boundary conditions for Multiple Causes - Multiple Indicators and Computable General Equilibrium models. en_US
dc.description.abstract З метою уникнення обмежень доступних емпіричних методів оцінки неформального сектору та проблеми наявності й узгодженості вхідних даних, підхід до вивчення тіньової економіки через попит на готівку розширено за допомогою використання векторної моделі коригування помилки, обчисленої для української економіки на основі місячних даних монетарної статистики. Задля уникнення критики вибору екзогенних факторів, які одночасно визначають обсяг тіньової економіки та впливають на попит на готівку, змодельовано виключно ендогенний зв'язок між коінтегрованими часовими рядами логарифму обсягу готівки в обігу та відсоткової ставки за депозитами. Продемонстровано динамічну стабільність і придатність моделі для подальшого аналізу, а також відповідність оцінених коефіцієнтів теоретично обґрунтованим значенням. Із використанням історичної декомпозиції визначено верхню межу частки тіньової економіки в Україні за припущень, що весь попит на готівку, не зумовлений змінами відсоткової ставки, створюється неформальним сектором, та що швидкість обертання грошей у офіційній економіці є верхньою оцінкою відповідного параметра тіньової економіки у кожному з періодів. Отримані оцінки тіньової економіки відповідають значенням з опублікованих досліджень. Запропонований підхід визнано корисним для швидкого оцінювання частки тіньової економіки, а також для одержання початкових і граничних умов при створенні багатоіндикаторних моделей латентної змінної та моделей загальної рівноваги. uk_UA
dc.language.iso en en_US
dc.subject shadow economy en_US
dc.subject vector error correction en_US
dc.subject historical decomposition en_US
dc.subject currency demand estimation en_US
dc.subject article en_US
dc.subject тіньова економіка uk_UA
dc.subject модель коригування помилки uk_UA
dc.subject історична декомпозиція uk_UA
dc.subject попит на готівку uk_UA
dc.title Vector Error Correction Estimation of the Ukrainian Shadow Economy Share Using Currency Demand Approach en_US
dc.title.alternative Оцінка рівня тіньової економіки України за попитом на готівку в моделі коригування помилки uk_UA
dc.type Article en_US
dc.status first published en_US
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics