eKMAIR

Особливості прогнозування інфляційних процесів за умов економічної нестабільності: [розділ монографії]

Show simple item record

dc.contributor.author Лук'яненко, Ірина
dc.date.accessioned 2018-11-01T10:24:45Z
dc.date.available 2018-11-01T10:24:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Лук'яненко І. Г. Особливості прогнозування інфляційних процесів за умов економічної нестабільності / І. Г. Лук'яненко // Моделирование процессов управления в информационной экономике : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. - Бердянск : Ткачук А. В., 2017. - Глава 2.1. - С. 141-155. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14724
dc.description.abstract В сучасних умовах загострення економічної кризи, що характеризується значним спадом економічної активності, суттєвим знеціненням національної української гривні та іншими негативними факторами, важливою складовою макроекономічного регулювання, спрямованого на стабілізацію та відновлення економічного зростання є утримання невисоких темпів інфляції. Інфляція в Україні за своїм характером є дуже волатильною, а враховуючи те, що монетарна політика країни більше не передбачає застосування жорстких адміністративних обмежень спрямованих на стримування валютного курсу, а Національний банк України, змінивши монетарний режим на інфляційне таргетування, визнав рівень інфляції своєю довгостроковою ціллю, проблема регулювання та прогнозування рівня цін є одним з ключових факторів, від якого залежить ефективність проведення макроекономічної політики держави. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject монетарна політика uk_UA
dc.subject інфляція uk_UA
dc.subject розділ книги uk_UA
dc.title Особливості прогнозування інфляційних процесів за умов економічної нестабільності: [розділ монографії] uk_UA
dc.type Book chapter uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Моделирование процессов управления в информационной экономике : монография / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics