eKMAIR

Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку

Show simple item record

dc.contributor.author Дяковський, Дмитро
dc.date.accessioned 2018-11-09T09:59:01Z
dc.date.available 2018-11-09T09:59:01Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Дяковський Д. А. Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1. - С. 39-44. uk_UA
dc.identifier.issn 2519-4747
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14696
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119791
dc.description.abstract У статті розглянуто деякі аспекти вітчизняної валютної політики та режиму курсоутворення, діяльності НБУ стосовно забезпечення стабільності гривні в умовах плаваючого курсу і таргетування інфляції. Проаналізовано економічні, фінансові та фінансово-правові наслідки недостатньої уваги до забезпечення стабільності гривні. Наголошено, що не можна вважати задовільними результати діяльності НБУ із забезпечення стабільності національної грошової одиниці України в умовах режиму плаваючого курсу і таргетування інфляції. Наведено низку рекомендацій щодо вдосконалення валютно-курсової політики НБУ. Доцільно сформувати режим плаваючого курсу під контролем НБУ, який би враховував особливості і потреби національної економіки та запити українського суспільства. Потрібне підвищення уваги до забезпечення стабільності гривні з метою забезпечення інвестиційної привабливості країни, належного рівня оплати праці та недопущення знецінення заощаджень громадян. uk_UA
dc.description.abstract The article discusses some aspects of the monetary policy and exchange rate regime, the Activities of the National Bank of Ukraine on ensuring the stability of hryvnia in the conditions of the floating exchange rate and inflation targeting. The analysis addresses economic, financial, financial, and legal consequences of insufficient attention to ensuring the stability of hryvnia. It is noted that the activity of the NBU to ensure the stability of the national currency of Ukraine cannot be considered satisfactory under the regime of the floating exchange rate and inflation targeting. The author offers a number ofrecommendationsforimproving the exchange rate policy of the NBU. It is advisable to form a floating rate controlled by the NBU, which would take into account the characteristics and needs of the national economy and the requirements of Ukrainian society. It is necessary to ensure the stability of the national currency in order to ensure the investment climate, good salary, and prevent the devaluation of savings of citizens. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject валютний курс uk_UA
dc.subject валютна політика uk_UA
dc.subject заощадження uk_UA
dc.subject девальвація uk_UA
dc.subject Національний банк України uk_UA
dc.subject режим валютного курсу uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject exchange rates en_US
dc.subject monetary policy en_US
dc.subject savings en_US
dc.subject devaluation en_US
dc.subject the National Bank of Ukraine en_US
dc.subject exchange rate regime en_US
dc.title Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку uk_UA
dc.title.alternative The effects of the exchange rate policy of NBU for socio-economic development en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics