eKMAIR

Value Co-creation Management: Aspects of Students' Involvement at Ukrainian Universities

Show simple item record

dc.contributor.author Voropai, Olga
dc.date.accessioned 2018-11-08T11:24:40Z
dc.date.available 2018-11-08T11:24:40Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Voropai O. Value Co-creation Management: Aspects of Students' Involvement at Ukrainian Universities / O. Voropai // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2016. - Т. 1, вип. 1. - С. 30-34. en_US
dc.identifier.issn 2519-4747
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14677
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124779
dc.description.abstract Value co-creation is a modern marketing and management approach that implies customer involvement in the process of generating values. The purpose of the paper is to identify the main directions of such cooperation in Ukrainian higher education. Value co-creation is defined as the holistic process of collaboration between the university management team, teachers and students, aimed at generating value for all stakeholders. Pros and cons of different co-creation activities are discussed, namely mass-customization, coproduction, co-marketing, UGC, student government, and co-management. Being a complex issue, value co-creation management is facing additional challenges in higher education. Low qualification of student participants, top-down initiative, systematic crisis of university education, and conflict of interests are all adding to the uncertainty of the effectiveness of this approach in the Ukrainian realities. The author discusses the perspective of further implementation of value co-creation management to increase university competitiveness and to gain a strategic advantage. en_US
dc.description.abstract Спільне створення цінності – сучасний підхід до маркетингу та управління організацією, який передбачає залучення споживачів до процесу продукування цінності. Метою статті є визначення основних напрямів такої взаємодії у закладах вищої освіти в Україні. Спільне створення цінності розглядається як холістичний процес співпраці між менеджментом університету, викладачами та студентами, спрямований на створення цінності для усіх стейкхолдерів. У роботі визначено переваги та недоліки різних форм взаємодії з метою спільного створення цінності, а саме: масової кастомізації, спільного виробництва, спільного маркетингу, створення споживчого контенту, студентського самоврядування та спільного управління. Комплексна проблема управління процесом спільного створення цінності стикається з додатковими викликами у галузі вищої освіти. Низький рівень кваліфікації студентів, що беруть участь у спільному управлінні, ініційоване згори впровадження концепції, систематична криза університетської освіти та конфлікт інтересів підвищують невизначеність питань ефективності використання такого підходу до управління в українських реаліях. Автор формулює перспективи подальшого впровадження концепції спільного створення цінності з метою підвищення конкурентоспроможності університету та формування стійкої конкурентної переваги. uk_UA
dc.language.iso en en_US
dc.subject value co-creation en_US
dc.subject Service-Dominant (S-D) Logic en_US
dc.subject university management en_US
dc.subject standardized value en_US
dc.subject personalized value en_US
dc.subject co-management en_US
dc.subject education commercialization en_US
dc.subject article en_US
dc.subject спільне створення цінності uk_UA
dc.subject сервісно-домінантна логіка uk_UA
dc.subject менеджмент вищої освіти uk_UA
dc.subject стандартизована цінність uk_UA
dc.subject індивідуальна цінність uk_UA
dc.subject спільне управління uk_UA
dc.subject комерціалізація освіти uk_UA
dc.title Value Co-creation Management: Aspects of Students' Involvement at Ukrainian Universities en_US
dc.title.alternative Управління процесом спільного створення цінності: аспекти взаємодії зі студентами в університетах України uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2016. - Т. 1, вип. 1 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics