eKMAIR

Technical comparison aspects of leading blockchain-based platforms on key characteristics

Show simple item record

dc.contributor.author Ivanov, Alexander
dc.contributor.author Babichenko, Yevhenii
dc.contributor.author Kanunnikov, Hlib
dc.contributor.author Karpus, Paul
dc.contributor.author Foiu-Khatskevych, Leonid
dc.contributor.author Kravchenko, Roman
dc.contributor.author Gorokhovskyi, Kyrylo
dc.contributor.author Nevmerzhitskyi, Ievhen
dc.date.accessioned 2018-11-06T12:51:22Z
dc.date.available 2018-11-06T12:51:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Technical Comparison Aspects of Leading Blockchain-Based Platforms on Key Characteristics / Ivanov A., Babichenko Y., ... , Nevmerzhitskyi Ie [et al.]. // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2018. - Т. 1. - С. 58-64. en_US
dc.identifier.issn 2617-7323
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14628
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/2617-3808.2018.58-64
dc.description.abstract Blockchain as a technology is rapidly developing, finding more and more new entry points into everyday life. This is one of the elements of the technical Revolution 4.0, and it is used in the field of supply, maintenance of various types of registers, access to software products, combating DDOS attacks, distributed storage, fundraising for projects, IoT, etc. Nowadays, there are many blockchain-platforms in the world. They have one technological root but different applications. There are many prerequisites to the fact that in the future the number of new decentralized applications will increase. Therefore, it is important to develop a methodology for determining the optimal blockchain-based platform to solve a specific problem. As an example, consider the worldfamous platforms Ethereum, Nem, and Stellar. Each of them allows to develop decentralized applications, issue tokens, and execute transactions. At the same time, the key features of these blockchain-based platforms are not similar to one another. These very features will be considered in the article. Purpose. Identify the key parameters that characterize the blockchain-based platforms. This will provide an opportunity to present a complex blockchain technology in the form of a simple and understandable architecture. Based on these parameters and using the expertise of the article’s authors, we will be able to develop a methodology to be used to solve the problems of choosing the optimal blockchain-based platform for solving the problem of developing smart contracts and issuing tokens. Methods. Analysis of the complexity of using blockchain-based platforms. Implementation of token issuance, use of test and public networks, execution of transactions, analysis of the development team and the community, analysis of the user interface and the developer interface. Discussion. By developing a platform comparison methodology to determine optimal characteristics, we can take the development process to a new level. This will allow to quickly and effectively solve the tasks. Results. Creation of a methodology for comparison blockchain-based platforms. en_US
dc.description.abstract Блокчейн як технологія стрімко розвивається, знаходячи все нові і нові точки входу в повсякденне життя. Вона є одним з елементів технічної революції 4.0 та використовується у сфері постачання, ведення різних типів реєстрів, доступу до програмних продуктів, боротьби з DDOS-атаками, розподіленого зберігання даних, збору коштів для проектів, IoT та ін. На сьогодні у світі вже існує безліч блокчейн-платформ. Вони мають один технологічний корінь, але різні застосування. Є багато передумов для того, що в майбутньому кількість нових децентралізованих додатків тільки зростатиме. Тому, на нашу думку, важливе значення має розробка методології визначення оптимальної блокчейн-платформи для розв’язання конкретної задачі. Як приклад розглянуто всесвітньовідомі платформи Ethereum, Nem та Stellar. Кожна з них дає змогу розробляти децентралізовані додатки, випускати токени та робити транзакції. При цьому ключові характеристики цих блокчейн-платформ не схожі одна на одну. Саме такі характеристики розглянуто в статті. Мета: визначити ключові параметри, що характеризують блокчейн-платформи. Це дасть змогу представити, на перший погляд, складну блокчейн-технологію у вигляді простої і зрозумілої архітектури. Ґрунтуючись на цих параметрах і використовуючи експертизу авторів статті, ми зможемо розробити методологію, яка використовуватиметься для розв’язання задач вибору оптимальної блокчейн-платформи для розв’язання задачі розробки смарт-контракту та випуску токена. Методи: аналіз складності використання блокчейн-платформ, реалізація видачі токенів, використання тестових та публічних мереж, реалізація транзакцій, аналіз діяльності команди розробників і спільноти, аналіз інтерфейсу користувача та інтерфейсу розробника. Дискусія: розробивши методологію порівняння блокчейн-платформ для виявлення оптимальних характеристик, ми зможемо вивести процес розробки на новий рівень. Це дасть змогу швидко і максимально ефективно вирішувати поставлені завдання. Результати: створення методології порівняння блокчейн-платформ. uk_UA
dc.language.iso en en_US
dc.subject blockchain en_US
dc.subject token en_US
dc.subject consensus en_US
dc.subject smart contract en_US
dc.subject crypto currency en_US
dc.subject decentralized applications en_US
dc.subject blockchain-based platform en_US
dc.subject article en_US
dc.subject блокчейн uk_UA
dc.subject токен uk_UA
dc.subject консенсус uk_UA
dc.subject розумний контракт uk_UA
dc.subject криптовалюта uk_UA
dc.subject децентралізовані додатки uk_UA
dc.subject блокчейн-платформа uk_UA
dc.title Technical comparison aspects of leading blockchain-based platforms on key characteristics en_US
dc.title.alternative Технічні аспекти порівняння провідних блокчейн-платформ за ключовими характеристиками uk_UA
dc.type Article en_US
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2018. - Т. 1 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics