eKMAIR

Феномен подвійного синтаксичного зв'язку крізь призму функційної граматики : рецензія на монографію Н. Кобченко "Система подвійних синтаксичних зв’язків у граматичному ладі сучасної української мови" (Київ : ВД "Освіта України", 2018. - 514 с.)

Долучені файли

Колекції