eKMAIR

Молекулярна фізика : навчальний посібник

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Шиманський, Юрій
dc.contributor.author Шиманська, Олена
dc.date.accessioned 2018-10-19T07:40:39Z
dc.date.available 2018-10-19T07:40:39Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Шиманський Ю. І. Молекулярна фізика : навчальний посібник / Ю. І. Шиманський, О. Т. Шиманська. - Київ : КМ Академія, 2007. - 457 с. : іл. uk_UA
dc.identifier.isbn 966-518-396-6
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14434
dc.description.abstract Зміст посібника відповідає базовій програмі з дисципліни "Молекулярна фізика" та з циклу курсів експериментальної фізики для університетів. У ньому викладено фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах, які обумовлюються їх внутрішньою будовою (структурою, взаємодією між частинками та типом молекулярного руху). Розглянуто як експериментальні, так і теоретичні методи молекулярної фізики, а саме, термодинамічні, статистичні, методи фізичних моделей та гіпотез. Розглянуто явище переносу, фазові перетворення першого та другого роду, діаграми станів індивідуальних речовин та розчинів. Курс молекулярної фізики готує студентів до самостійного розв'язання фізичних задач та сприйняття широкого кола явищ, які вивчаються в наступних спеціальних курсах. Посібник призначено для студентів фізичних спеціальностей університетів. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher КМ Академія uk_UA
dc.subject фізика uk_UA
dc.subject молекулярна фізика uk_UA
dc.subject експериментальна фізика uk_UA
dc.subject фізичні властивості речовин uk_UA
dc.subject молекулярний рух uk_UA
dc.subject задачі uk_UA
dc.subject агрегатні стани uk_UA
dc.subject методи uk_UA
dc.subject навчальний посібник uk_UA
dc.title Молекулярна фізика : навчальний посібник uk_UA
dc.type Learning Object uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Долучені файли

Колекції

Показати скорочений опис матеріалу