Інше

 

Останні додані

 • Posudin, Yuriy (John Wiley and Sons, 2014)
  Наведено відомості про сучасні методи та прилади, що застосовуються для оцінювання й аналізу навколишнього середовища. Розглянуто основні характеристики компонентів біосфери, кліматичні (атмосферний тиск, вітер, температура, ...
 • Дупленко, Юрій; Ганіткевич, Ярослав; Кундієв, Юрій (2013)
 • Posudin, Yuriy (2014)
  Даний підручник виданий англійською мовою, призначений саме для підготовки студентів, що слухають лекції англійською мовою в навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації України. Він може бути корисним для іноземних ...
 • Пашков, Анатолій (2014)
  Методичні рекомендації призначені для самостійного опрацювання студентами матеріалу дисципліни "Безпека життєдіяльності", підготовки до практичних занять та виконання індивідуальних самостійних письмових робіт.
 • Posudin, Yuriy (2013)
  Основною метою підручника "Біофізика і методи аналізу навколишнього середовища" є ознайомлення студентів з фізичним оточенням живих організмів; вивчення впливу фізичних факторів середовища на живі організми та їх здатності ...
 • Posudin, Yuriy (1995)
  Рассмотрены биографические сведения и основные этапы научной деятельности выдающегося биофизика Сергея Чахотина, впервые использовавшего сфокусированное ультрафиолетовое излучение для воздействия на клетку и разработавшего ...
 • Posudin, Yuriy (2012-06)
  Метою підручника є ознайомлення студентів-екологів з основними положеннями та визначеннями моніторингу довкілля, основами організації моніторингу за складовими біосфери, а також з такими завданнями моніторингу довкілля як ...
 • Борейко, Володимир; Васильківський, Борис (Видавництво "Логос", 2011)
  Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин має на меті ознайомити учнів з положеннями екологічної етики, прищепити їм навички гуманного ставлення до тварин і рослин.
 • Маслюківська, Олена (Інформаційно-видавничий центр Товариства "Знання" України, 2011-09-09)
  Дисертацію присвячено розробці теоретичних і методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування механізму проведення еколого-трудової податкової реформи в Україні. Наведено характеристику сучасної системи ...
 • Posudin, Yuriy (2011)
  This text-book: 1) provides a description of physical surrounding of living organisms; 2) elucidates the ability of living organisms to respond to the change of external factors due to receptor systems and to choose ...
 • Пашков, Анатолій (2008)
  Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний університет".
 • Posudin, Yuriy (2010-11-23)
  У центрі уваги цього огляду знаходиться аналіз джерел летких органічних сполук (ЛОС) в повітрі приміщень.
 • Posudin, Yuriy (2011)
  Основною метою підручника "Біофізика і методи аналізу навколишнього середовища" є ознайомлення студентів з фізичним оточенням живих організмів; вивчення впливу фізичних факторів середовища на живі організми та їх здатності ...
 • Уайт, Едвард P.; Дезілец, Брайан; Маслюківська, Олена; Шевчук, Юлія (ТОВ "Діалог", 2009-09)
  Метою посібника з питань публічно-приватних партнерств є надання основним зацікавленим сторонам в Україні практичних рекомендацій щодо того, яким чином організовувати дієві та успішні публічно-приватні партнерства ППП.
 • Маслюківська, Олена Павлівна; Щербініна, Юлія; Сіваш, Ігор (ФОП Костюченко О.М, 2009)
  Нині кожен стає свідком того, як відповідальне ставлення до навколишнього середовища стає все більш поширеним серед соціально відповідальних компаній світу, а в останні роки і України. В рамках виконання Національної ...
 • Maslyukivska, Olena (UNEP, 2008-11)
  Зроблена оцінка збитків, завданих в результаті розливу нафти у керченській протоці у листопаді 2007 року. Підраховано розмір прямих та непрямих збитків, завданих туристичному сектору та рибальству.
 • Маслюківська, Олена; Гозак, Наталія; Рубан, Анна; Шульга, Наталія (Університетське видавництво «Пульсари», 2007)
  У брошурі наводяться рекомендації щодо того, як організація може зменшити негативний вплив від своєї діяльності на навколишнє середовище шляхом максимального заощадження ресурсів і енергії та зменшення кількості відходів.
 • Маслюківська, Олена; Вишенська, Ірина; Підліснюк, Валентина; Кириленко, Віктор; Рудик, Ігор (Видавництво СПД «Ковальчук», 2005)
  Путівник містить відомості з історії становлення сталого розвитку суспільства та розкриває роль освіти, надає опис міжнародних та українських законодавчих актів з проблем освіти для сталого розвитку. У виданні відображено ...