eKMAIR

Вип. 05. Культурологія

Вип. 05. Культурологія

 

Recent Submissions

 • Погорілий, Олександр (2000)
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 5, тематична серія - "Культурологія".
 • Парахонський, Борис (2000)
  У статті розглядається розвиток теоретичних парадигм культурології, за допомогою яких описується феномен багатоманітності культур. Виділяються характерні ознаки різних моделей культури на основі еволюційної, психологічної, ...
 • Кримський, Сергій (2000)
  На вищих щаблях національного розвитку актуалізуються універсали культури. Це означає не зведення національного до загальнолюдського, а набуття етносом значення національної іпостасі людства, збагачення національних ...
 • Івашина, Олександр (2000)
  Стаття є частиною першого розділу посібника "Вступ до культурології", що готується до випуску колективом кафедри культурології та археології. У статті викладаються первинні характеристики специфіки культурології та ...
 • Кирилова, Ольга (2000)
  Стаття присвячена спробі дослідження теорії К. Леонгарда про демонстративні та параноїчні особистості через поняття особистішого ритму, а також проблемі необхідності теорії особистості в контексті культурології. Аналіз ...
 • Капранов, Сергій (2000)
  Статтю присвячено маловивченому явищу японської класичної культури - інституту жриць-сайо, розквіт якого припадає на добу Хейан (794-1185), та його відображенню в пам'ятці початку Хет. "Ice моноґатарі". До статті додається ...
 • Собуцький, Михайло (2000)
  Статтю присвячено деяким проблемам інтертексту, що виникають в процесі ознайомлення з поезією Катулла і Горація. Ці два класики римської поезії репрезентують складний шлях від максимуму до мінімуму проявів індивідуалістичних ...
 • Кучма, Ірина (2000)
  У даному дослідженні пропонується опис та порівняльний аналіз тілесних канонів різних історико-культурних періодів - основних форм репрезентації тілесності в культурі. Розглядається тілесний канон Античної Греції та Риму, ...
 • Сердюк, Світлана (2000)
  Стаття присвячена спробі визначити місце процесу стереотипізації у формуванні образу світу певної культури. Окреслюються базисні засади стереотипізації, стереотип розглядається як форма культурних значень, що відіграє ...
 • Щоткіна, Катерина (2000)
  У статті здійснено спробу знайти певні моменти суголосності між музикознавчим та комплексом гуманітарних дискурсів, що видається доконечним для сучасної гуманітаристики, з одного боку, і для самої музики, з другого. Автор ...
 • Петрова, Ольга (2000)
  У статті розглянуто питання національної пам'яті у художників-ілюстраторів, які в добу боротьби радянської ідеології проти будь-яких проявів національної самоідентифікації повертали народу України його художню історію, ...
 • Рудик, Г. (2000)
  У статті розглядаються ключові риси одного з найбільш яскравих проявів західного мистецтва XX століття - живопису американського абстрактного експресіонізму. Особлива увага приділяється специфічним елементам модерністської ...
 • Шевчук, Ірина (2000)
  У статті розглядаються найбільш поширені та науково обгрунтовані теорії походження іконографічної композиції так званого Деісусного чину, а також пропонується класифікація типів даної композиції за різними критеріями.
 • Нікішенко, Юлія (2000)
  Стаття присвячена побутуванню вишивки в різних її аспектах (процес вишивання, вишивка як знак, вишитий предмет) в традиційно-побутовій культурі українців. Розглядаються функції вишивки та вишитих предметів у сакральній ...
 • Мальцева, Катерина (2000)
  У статті пропонується аналіз гендерних стереотипів поведінки як специфічного феномена культури. Акцент зроблено на особливостях механізмів запуску агресивної поведінки як бажаної/небажаної в рамках конкретної культурної ...
 • Левцун, О. (2000)
  У статті аналізується господарський етос західних підприємців різних часів. Розглядаються історичні типи підприємців: купець, протестант-першобуржуа, капітан індустрії, менеджер-інноватор. Зіставляючи стратеги підвищення ...
 • Гелнер, Е. (2000)
  У статті розглядаються проблеми еволюції методолога функціоналізму в одному з аспектів - еволюції контекстуальної інтерпретації в соціальній антропології. Висвітлюються тлумачення та розв'язання проблем контекстуальної ...
 • Джулай, Юрій (2000)
  У статті наводяться відомості про творчий шлях Е. Гелнера. Висвітлюються концептуальні підвалини функціоналістських проектів вибудови антропологічної теорії та їхнє використання у критиці відповідних проектів еволюціонізму ...
 • Король, Денис (2000)
  Статтю присвячено проблематиці становлення еддичного світогляду давніх скандинавів у контексті архаїчного образотворчого мистецтва. Висвітлюються основні моменти суті зооморфного коду та проводиться паралель між степовим ...
 • Пустовалов, Сергій (2000)
  У статті розглядаються основні тенденції розвитку степової курганної археології доби бронзи за останні два десятиліття. Відмічаються досягнення та недоліки сучасного стану розвитку. Даються прогнози щодо подальшого розвитку.