eKMAIR

Нові дані до біографії Петра Конашевича (Сагайдачного)

Show simple item record

dc.contributor.author Мицик, Юрій
dc.date.accessioned 2018-02-26T13:50:48Z
dc.date.available 2018-02-26T13:50:48Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Мицик Ю. А.Нові дані до біографії Петра Конашевича (Сагайдачного) / Юрій Мицик // [Просфонема] : історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича / уклав Богдан Якимович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Міжнар. асоціація україністів. - Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1998. - С. 413-426. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12670
dc.description.abstract Ім’я Петра Конашевича (Сагайдачного), гетьмана Війська Запорізького, належить до найславетніших в історії України. Герой походів проти Османської та Московської імперії, Кримського ханства, звеличений у народних піснях, він був і видатним політиком та дипломатом, оборонцем православ’я, покровителем Києво-Братської школи, з якої пізніше виросла Києво-Могилянська Академія. Однак життєвий шлях Сагайдачного висвітлений дуже слабо через брак джерел. Так, з документів Сагайдачного, принаймні ним підписаних, збереглися в списках і були видруковані польським дослідником Августом Бєльовським за участю Ст. Пшиленцького та українського поета і вченого Івана Вагилевича матеріали Вільшанецької та Раставицької комісій (відповідно 1617 і 1619 рр.) та листи Сагайдачного до уряду Речі Посполитої у зв’язку з цими комісіями1. В «Архиве ЮЗР» у дореволюційні часи було видруковано наказ Сагайдачного від 29 травня 1619 р: козакам Хомі Стасенку, Богданові і Отрошкові, яким заборонялося завдавати кривд Микільському монастиреві ,в Києві2. Згодом, з часів Михайла Грушевського нові архівні джерела про Сагайдачного майже не впроваджувалися до наукового обігу. Цю прогалину дозволяють частково заповнити джерела, виявлені нами під час кількаразових кверенд у польських архівосховищах у 1978-1994 рр. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject Петро Сагайдачний uk_UA
dc.subject Військо Запорізьке uk_UA
dc.subject Річ Посполита uk_UA
dc.subject листування uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.title Нові дані до біографії Петра Конашевича (Сагайдачного) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source [Просфонема]: історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics