eKMAIR

До проблеми дослідження османсько-турецьких рукописних документів з історії України

Show simple item record

dc.contributor.author Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
dc.date.accessioned 2018-02-23T12:35:00Z
dc.date.available 2018-02-23T12:35:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. До проблеми дослідження османсько-турецьких рукописних документів з історії України / Туранли Ф. Ґ. // Сходознавство. - Київ : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2016. - № 75-76. - С. 142-154. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12652
dc.description.abstract Значущість теми цього дослідження обумовлюється тим, що об’єктивне висвітлення історії України козацької доби потребує урахування відомостей, котрі містяться в турецьких рукописних документах. Варто зазначити, що в наш час нагальною потребою в українській та турецькій історіографії є відображення історії України її козацького періоду з урахуванням погляду ззовні, тобто залежно від ставлення до цих подій турецьких інтелектуалів та уряду Високої Порти. У цьому контексті учений-тюрколог Зекі Веліді Тоган писав про те, що сенсом історичної науки є дослідження “діяльності людини, її життя”1. Суголосно з ним висловив свою думку інший турецький історик, Ільбер Ортайли, про те, що “однією з умов розвитку історіографії є спостереження за світовою історією, а також іншими народами та культурами”. Варто наголосити на тому, що взірцевим підходом до осягнення особливостей турецької історіографії є спадщина Омеляна Пріцака, Ярослава Дашкевича, Галіла Іналджика та інших учених, які заклали основи відповідної методології дослідження українськотурецьких взаємин на основі османсько-турецьких писемних джерел з огляду на формування концепції державотворення, а також розвитку українського сходознавства зокрема. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject історія України uk_UA
dc.subject козацька доба uk_UA
dc.subject історіографія uk_UA
dc.subject турецькі автори османської доби uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.title До проблеми дослідження османсько-турецьких рукописних документів з історії України uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Сходознавство: збірник наукових праць uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics