eKMAIR

Суфіксальний словотвір іменника в говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Show simple item record

dc.contributor.advisor Гриценко, П. Ю.
dc.contributor.author Дика, Людмила
dc.date.accessioned 2018-02-16T09:22:57Z
dc.date.available 2018-02-16T09:22:57Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Дика Л. В. Суфіксальний словотвір іменника в говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Дика Людмила Василівна ; Національна академія наук України, Інститут української мови. - Київ : [б. в.], 2003. - 19 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12615
dc.description.abstract Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Інститут української мови НАН України, Київ, 2003. У дисертації на підставі магнітофонних записів діалектного мовлення (понад 70 годин звучання) та зібраних за програмою матеріалів здійснено аналіз похідних іменників у говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя; виявлено інвентар словотворчих афіксів; з’ясовано семантичні поля кожного суфікса у межах граматичних родів іменника; встановлено омонімічні та синонімічні відношення між суфіксами; окреслено продуктивність словотворчих моделей і афіксів. Дослідження показало, що творення нового слова відбувається в межах певної лексико-словотвірної групи, що є вужчим поняттям, ніж словотвірний тип, визначальними факторами при цьому є відповідний суфікс як класифікуючий елемент і загальна семантика лексико-словотвірної групи. Текстовий дискурс лексико-словотвірних явищ відтворює умови формальної та функціональної варіативності суфіксальних похідних іменників у говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя. uk_UA
dc.description.abstract The thesis abstract for a candidate degree in philology by speciality 10.02.01 – the Ukrainian language – The Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2003. The thesis presents analysis of derivative nouns in local dialects of Polissya – Middle Dnieper contiguous area on the basis of tape recordings of dialectal speech (more than 70 hours), it shows the inventory of derivational affixes, semantic fields of suffixes within the grammatical genders, homonymous and synonymous relations between suffixes, productivity of derivational models and affixes. The research demonstrates that a new word is created within the framework of certain lexical–derivational group (which is a narrower concept than derivational type); decisive factors of this process are corresponding suffix as classifying element and common semantics of lexical–derivational group. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject діалектний словотвір uk_UA
dc.subject суфікс uk_UA
dc.subject словотвірний тип uk_UA
dc.subject словотвірне значення uk_UA
dc.subject твірна основа uk_UA
dc.subject дериват uk_UA
dc.subject полісько-середньонад-дніпрянське порубіжжя uk_UA
dc.subject suffix en_US
dc.subject derivational type en_US
dc.subject derivational meaning en_US
dc.subject motivating stem en_US
dc.subject derivative en_US
dc.subject local dialects of Polissya - Middle Dnieper contiguous area en_US
dc.subject автореферат дисертації uk_UA
dc.title Суфіксальний словотвір іменника в говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук uk_UA
dc.title.alternative Suffixal word-formation of nouns in local dialects of Polissya - Middle Dnieper contiguous area: [thesis abstract] en_US
dc.type Thesis abstract uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.organisation Національна академія наук України. Інститут української мови uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics