Кафедра філософії та релігієзнавства: Recent submissions

 • Йосипенко, Сергій; Кебуладзе, Вахтанґ; Панич, Олексій; Славінська, Ірина (2021)
  У цьому числі "Філософської думки" публікуються матеріали семінару "Лабораторії наукового перекладу", який був присвячений обговоренню українського перекладу твору П’єра Бурдьє "Паскалівські медитації". Семінар відбувся ...
 • Бінцаровський, Дмитро; Голіков, Олександр; Єрмоленко, Анатолій; Карась, Анатолій; Павлова, Олена; Рогожа, Марія; Ручка, Анатолій (2021)
  Опитування "Філософської думки"
 • Козловський, Віктор; Гомілко, Ольга; Кірюхін, Денис; Терлецький, Віталій; Джулай, Юрій (2021)
  Матеріали круглого столу, який присвячений 250-річчю з дня народження Ґ.В.Ф. Геґеля (1770–1831). У заході взяли участь не лише наукові працівники Ін с ти туту філософії, а й викладачі та дослідники провідних вищих навчальних ...
 • Єрмоленко, Анатолій; Стефанчук, Руслан; Загородній, Анатолій; Пирожков, Сергій; Смолій, Валерій; Бугров, Володимир; Конверський, Анатолій; Кремень, Василь; Кушерець, Василь; Довгий, Станіслав; Шемшученко, Юрій; Андрущенко, Віктор; Папакін, Георгій; Головаха, Євген; Майборода, Олександр; Доній, Олесь (2021)
  Тези виступу на урочистому засіданні Вченої ради Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
 • Єрмоленко, Анатолій; Йосипенко, Сергій; Головаха, Євген; Білий, Олег; Майборода, Олександр; Бойченко, Михайло; Гардашук, Тетяна; Загороднюк, Валерій; Бистрицький, Євген; Мішалова, Олена; Кузнєцов, Володимир; Вяткіна, Наталія; Нечипоренко, Віталій (2021)
  Матеріали круглого столу, який відбувся 25 червня 2021 року в online режимі. Відеоконференція за модерування Анатолія Єрмоленка та Сергія Йосипенка тривала майже п’ять годин — нібито забагато для такого формату, однак чи ...
 • Андрущенко, Ігор; Богачов, Андрій; Кебуладзе, Вахтанґ; Лой, Анатолій; Панич, Олексій (2021)
  Матеріали семінару "Лабораторії наукового перекладу", який був присвячений обговоренню українського перекладу твору Мартина Гайдеґера "Буття і час". Семінар відбувся 17 червня 2021 року в бібліотеці Ґете-Інституту в Києві ...
 • Звонська, Леся; Кебуладзе, Вахтанґ; Панич, Олексій; Терлецький, Віталій; Туренко, Віталій (2021)
  Матеріали семінару "Лабораторії наукового перекладу", який був присвячений обговоренню українського перекладу твору Аристотеля "Метафізика". Семінар відбувся 22 вересня 2020 року в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН ...
 • Єрмоленко, Анатолій; Нечипоренко, Віталій (2021)
  Відділ соціальної філософії Інституту філософії було організовано 2 січня 1992 року (наказом № 1 від 02.01.1992 року) замість відділу філософських проблем суспільно-історичних процесів. Цей відділ мав три сектори: філософських ...
 • Лютий, Тарас (2021)
  У статті розглядаються індивідуалістичні прояви героїв поетичних драм Лесі Українки. Основний акцент робиться на протистоянні між сильною особистістю та пасивним натовпом. Автор проводить паралелі між індивідуалізмом ...
 • Кебуладзе, Вахтанґ (2021)
  Стаття містить критичну реконструкцію дескриптивної і аналітичної психології Вільгельма Дильтая та її впливу на феноменологічну психологію Едмунда Гусерля. За Дильтаєм, можливість описової і аналітичної психології зумовлена ...
 • Єрмоленко, Анатолій; Йосипенко, Сергій (2021)
  Статтю присвячено історико-філософському аналізу унікальної та парадигмальної ролі Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України у філософському житті України впродовж 75 років від його заснування. Автори окреслюють ...
 • Єрмоленко, Анатолій (2004)
  Маєр-Абіх —знаний у світі представник екологічної етики, один з протагоністів практичної філософії природи, яка, на жаль, перебуває ще у зародковому стані.Практична філософія Маєр-Абіха — це філософія відпові­ дальності і ...
 • Менжулін, Вадим (2012)
  У статті автор продовжує спроби порівняння ставлення Ніцше до філософії з психоаналізом.
 • Кебуладзе, Вахтанґ (2010)
  Автор розглядає питання точності перекладної літератури. Перекладач — творець метафор. Переклад почи­ нається з усвідомлення метафоричної сутності мови. Перекладати — це переносити сенс зі слова одної мови на слово мови іншої.
 • Кебуладзе, Вахтанґ (2011)
  Автор розглядає одну з центральних проблем, з якими зіткнулася сучасна українська філософія - відсутність розвиненої наукової термінології. Автор розглядає зростаючий інтерес до перекладної літератури.
 • Горский, Вилен (Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014)
  Книга представляет собою запись обширного интервью известного отечественного философа Вилена Сергеевича Горского, которое он дал своей ученице и коллеге Татьяне Чайке. В.С. Горский рассказывает о своей жизни, творчестве, ...
 • Лисий, Іван (2008)
  Автор розглядає питання української національної філософії. Увага приділена думці Вілена Горського.
 • Лютий, Тарас (2011)
  Автор розглядає проблему взаємодії та сомовираження в літературі та філософії. У кожному разі, про точки дотику між філосо­ фією і літературою йдеться давно і в межах обох царин.
 • Козловський, Віктор (2008)
  У статті розглянуто філософію Канта та "школа Ляйбніца-Вольфа". За останні десятиріччя західне кантознавство суттєво просунулось у пошуках ширших ідейних контекстів ґенези кантівського вчення. Справа у кращому розумінні ...
 • Йосипенко, Оксана (2011)
  У статті розглянуто питання кризи філософії у ХХ столітті. Проблема вибору моделі філософського дискурсу, що коливається між науковою та літературною формами, є прямим наслідком кризи філософії як інституціалізованої та ...

Search DSpace


Browse

My Account