eKMAIR

Ecphrasis, Archiseme, Rhythm, and Graphical Manner as the Tools to Model a Lyrical Self in M. Atwood's Poetry

Show simple item record

dc.contributor.author Taranukha, Yelyzaveta
dc.date.accessioned 2017-11-08T17:40:45Z
dc.date.available 2017-11-08T17:40:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Taranukha Y. Ecphrasis, Archiseme, Rhythm, and Graphical Manner as the Tools to Model a Lyrical Self in M. Atwood's Poetry / Y. Taranukha // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : (літературознавство). - 2017. - Т. 195. - С. 81-86. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12168
dc.description.abstract The article is a part of an ongoing project to establish Ukrainian-Canadian comparative literature studies. Grounded on the modern Canadian poetry, the paper defines the relations between the elements of poetic style and the models of lyrical self. The research hypothesizes a dependence between ecphrasis, rhythm, archisemes, and a lyrical self. The author depicts the main tendencies in M. Atwood’s poems, such as the use of ecphrasis, a creation of archisemes, the experiments on a genre, a graphical manner, and a rhythm, manifested itself as a musicality. It is stated that the theme of identity to a certain degree affects the types of lyrical self in M. Atwood’s creative work. Hereupon, the origin of lyrical self’s identity is considered as a self-reflective, and the genre diversity is outlined into two categories of poems: a "рoem-meditation" and a "рoem-sententia". en_US
dc.description.abstract Стаття є спробою систематизувати уявлення про віршотворчість канадської літераторки. На засновках герменевтичної інтерпретації, структурного аналізу та рецептивної естетики окреслено підходи до формування ліричного "Я". Поетичний ідіостиль розглянуто як єдність формальних елементів (ритм, екфразис, графічна манера) та показників змісту (архісемантичність, жанрова поліфонія, варіації ліричного "Я"). Визначено такі тенденції розбудови стилю, як експериментування з графікою поетичних текстів, диференціація моделей ліричного "Я" залежно від жанру віршів, розмивання меж між музичністю та поетичністю текстів, сполучення несподіваних концептів у межах архісеми, візуалізація образів, залучення синестезії. Поетичний ідіостиль М. Етвуд означено як упізнаваний у ліричній семантиці віршів, а експеримент із ліричним "Я", з огляду на це, окреслено як стильову домінанту. Виявлено, що архісеми репрезентують поєднання буденного та чуттєвого, ритм віршів розгортається за аналогією до композиції музичних творів, графічна манера оформлення текстів спричинена інтенцією поетеси змоделювати той чи той типаж ліричного "Я", а проблему ідентичності висвітлено завдяки саморефлексії суб`єкта лірики. Екфрастичні й архісемантичні особливості розглянуто крізь призму версифікаційної будови поезій, водночас за допомогою структурного аналізу виявлено низку граматичних паралелізмів, які модифікують ліричне "Я". У статті запропоновано поглиблене розуміння художньої творчості М. Етвуд у контексті сучасної літератури. Автор статті наголошує на тому, що візуальна, аудіальна та музична іпостасі поетичних образів є засадничими для моделювання ліричного "Я". У роботі стверджено, що екфразис, архісемантичність і музичність є індикаторами ідіостилю поезії М. Етвуд. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject lyrical self en_US
dc.subject M. Atwood en_US
dc.subject ecphrasis en_US
dc.subject archiseme en_US
dc.subject rhythm en_US
dc.subject article en_US
dc.subject ліричне "Я" uk_UA
dc.subject М. Етвуд uk_UA
dc.subject екфразис uk_UA
dc.subject архісема uk_UA
dc.subject ритм uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.title Ecphrasis, Archiseme, Rhythm, and Graphical Manner as the Tools to Model a Lyrical Self in M. Atwood's Poetry en_US
dc.title.alternative Екфразис, архісема, ритм і графіка як засоби моделювання ліричного "Я" у поезії М. Етвуд uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Філологічні науки: (літературознавство) uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics