eKMAIR

Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2017 р.

Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2017 р.

 

Збірник укладено за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Мовний простір слов’янського світу", присвяченої проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства

Recent Submissions

View more