eKMAIR

Граматична природа й сфери функціонування підрядного синтаксичного зв'язку у формі вільного поєднання

Show simple item record

dc.contributor.author Кобченко, Наталія uk
dc.contributor.editor Ожоган, В. uk
dc.date.accessioned 2017-03-15T09:23:24Z
dc.date.available 2017-03-15T09:23:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Кобченко Н. В. Граматична природа й сфери функціонування підрядного синтаксичного зв'язку у формі вільного поєднання / Наталя Кобченко ; [наук. ред. В. М. Ожоган] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : [НаУКМА], 2016. - 193 с. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11123
dc.description.abstract У монографії висвітлено специфіку однієї з форм підрядного синтаксичного зв’язку - вільного поєднання, аргументовано переваги цього терміна щодо традиційного «прилягання». До кваліфікації типів синтаксичного зв’язку та їхніх форм застосовано семантико-синтаксичний підхід, із позицій якого переглянуто традиційне розуміння поняття «прилягання» (за обраною термінологією - «вільне поєднання»), відкориговано його межі та визначено його статус у системі синтаксичних зв’язків сучасної української мови, обґрунтовано критерії диференціації слабкого керування та вільного поєднання у відмінковому вияві. Уперше з позицій семантико-синтаксичного підходу описано формально- структурні моделі конструкцій, між компонентами яких підрядний зв’язок реалізовується у формі вільного поєднання, а також простежено тип семантико-синтаксичних відношень, що встановлюються в цих конструкціях. Особливу увагу зосереджено на аналізові вільного поєднання у відмінковому вияві, з’ясовано потенціал кожного відмінка вільно поєднуватися з синтаксичною домінантою та схарактеризовано умови, за яких це відбувається. Окреслено ядерну, напів’ядерну, напівпериферійну й периферійну зони функціонування вільного поєднання. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject синтаксис uk
dc.subject синтаксичний зв’язок uk
dc.subject вільне поєднання у відмінковому вияві (відмінкове прилягання) uk
dc.subject підрядний зв’язок uk
dc.subject монографія
dc.title Граматична природа й сфери функціонування підрядного синтаксичного зв'язку у формі вільного поєднання uk
dc.type Book uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics