eKMAIR

Розрахунок фаз нуклон-нуклонного розсіяння для потенціалу Reid93 за методом фазових функцій

Долучені файли

Колекції