eKMAIR

Сфери реалізації прислівно-кореляційного зв'язку

Show simple item record

dc.contributor.author Кобченко, Наталія uk
dc.date.accessioned 2017-03-07T13:50:24Z
dc.date.available 2017-03-07T13:50:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Кобченко Наталя Віталіївна. Сфери реалізації прислівно-кореляційного зв'язку / Кобченко Наталя // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. - № 1 (3). - С. 71-80. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11087
dc.description The paper deals with clearing up the particularities of the to-wordcorrelative connection as one of the types of double-connection. The grammar essence of the double-connection is one of the lacunas in the theory of syntactic connections. The necessity of filling this gap is outlined. The double-connection is determined as a connection, which connects three components at once. The property of to-word-correlative connection to answer to demands of double-connection is shown. The new type of to-word-correlative connection is revealed. According to it subordinated to-word-correlative and predicated-correlative connections are considered. The spheres of their realization are characterized. The peculiarities of subordinated to-word-correlative connection in the pronominal-relative compound sentences are described. The difference in its realization in the sentences of symmetrical and unsymmetrical structure is emphasized. The essence of predicated-correlative connection is explained. Its function in the sentences with allocutions and pronouns ти, ви as formal subjects is revealed. en
dc.description.abstract Стаття присвячена з‟ясуванню специфіки прислівно-кореляційного зв‟язку як одного з різновидів подвійного синтаксичного зв‟язку. Окреслено потребу заповнення лакун у теорії синтаксичних зв‟язків, однією з яких є граматична природа подвійного зв‟язку. Запропоновано визначення подвійного синтаксичного зв‟язку як такого, що за одного застосування поєднує три компоненти, та показано, що прислівно-кореляційний зв‟язок задовольняє всі його ознаки. Вияскравлено новий вияв прислівно-кореляційного зв‟язку й відповідно його диференційовано на два типи – підрядний прислівно-кореляційний та преди- кативно-кореляційний; схарактеризовано сфери їхньої реалізації. Описано механізми встановлення підрядного прислівно-кореляційного зв‟язку в складнопідрядних конструкціях займенниково-співвідносного типу, наголошено на деяких відмінностях його втілення в реченнях симетричної та несиметричної структури. Висвітлено природу та особливості функціонування предикативнокореляційного синтаксичного зв‟язку в реченнях зі звертаннями та займенниковими словами ти, ви в ролі формальних підметів. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject синтаксичний зв‟язок uk
dc.subject подвійний синтаксичний зв‟язок uk
dc.subject прислівно-кореляційний зв‟язок uk
dc.subject предикативний зв‟язок uk
dc.subject займенниково-співвідносне складнопідрядне речення uk
dc.subject звертання uk
dc.subject вокатив uk
dc.subject займенникове слово uk
dc.subject syntactic connection en
dc.subject double-connection en
dc.subject to-word-correlative connection en
dc.subject predicated-correlative connection en
dc.subject pronominal-relative compound sentence en
dc.subject allocution en
dc.subject vocative uk
dc.subject pronominal word en
dc.subject стаття uk_UA
dc.title Сфери реалізації прислівно-кореляційного зв'язку uk
dc.title.alternative Spheres of Realization of the To-Word-Correlative Connection en
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Типологія та функції мовних одиниць: науковий журнал. - Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. - № 1 (3) uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics