eKMAIR

Денітрифікація в мембранному біореакторі з іммобілізованими бактеріями

Show simple item record

dc.contributor.author Коновалова, В.
dc.contributor.author Брик, М.
dc.contributor.author Дмитренко, Г.
dc.contributor.author Гвоздяк, П.
dc.contributor.author Нігматуллін, Р.
dc.date.accessioned 2016-12-28T22:35:19Z
dc.date.available 2016-12-28T22:35:19Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Денітрифікація в мембранному біореакторі з іммобілізованими бактеріями / В.В. Коновалова, М.Т. Брик, Г.М. Дмитренко, П.І. Гвоздяк, Р.Р. Нігматуллін. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2000. // Наукові записки НаУКМА, Т. 18: Спеціальний випуск, ч. 2. - 2. - с. 352-358. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10622
dc.description The method of formation of biocatalytic membrane with denitrifying bacteria was developed. The cells were immobilised into alginate and agar-agar films which were formed on commerce ultrafiltration membranes. It was shown that denitrification in dialyse regime carries out effectively when ultrafiltration membranes with a little pore size were used. The possibility of denitrification process control by measurement of redox-potential was shown. Pseudomonas aeuroginosa strain reduces of nitrite with maximal velocity. The redox-potential is reduced from 400 to -300 mV during 30 hours of cultivation. The concentration of nitrites in membrane bioreactor decreases from 500 mg/l to zero. en
dc.description.abstract Розроблено спосіб одержання біокаталітичних мембран з використанням денітрифікуючих бактерій, іммобілізованих в плівках альгінату кальцію та агар-агару, які нанесені на поверхню промислових ультрафільтраційних мембран. Показано, що процес денітрифікації в діалізному режимі ефективно відбувається за умови використання ультрафільтраційних мембран з малим діаметром пор. Показана можливість контролю перебігу процесу денітрифікації вимірюванням окисно-відновного потенціалу (ОВП) культурального середовища. Показано, що куль тура Pseudomonas aeruginosa здатна проводити процес денітрифікації з найбільшою швидкістю серед досліджених культур роду Pseudomonas, при цьому ОВП знижується від 400 до -300 мВ протягом ЗО годин культивування. Концентрація нітритів при роботі біореактора знижується від 500 мг/л до 0. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject денітрифікація uk
dc.subject мембранний біореактор uk
dc.subject іммобілізовані бактерії uk
dc.subject denitrification en
dc.subject membrane bioreactor en
dc.subject immobilized bacterial cells en
dc.title Денітрифікація в мембранному біореакторі з іммобілізованими бактеріями uk
dc.title.alternative Denitrification in membrane bioreactor with immobilized bacterial cells en
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки: Спеціальний випуск uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics