eKMAIR

Від національного типу до стериотипу ("Две русские народности" Миколи Костомарова і "Хмари" Івана Нечуя-Левицького)

Show simple item record

dc.contributor.author Дзядевич, Тетяна
dc.date.accessioned 2016-12-28T12:12:11Z
dc.date.available 2016-12-28T12:12:11Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Дзядевич Т. М. Від національного типу до стериотипу : ("Две русские народности" Миколи Костомарова і "Хмари" Івана Нечуя-Левицького) / Т. Дзядевич // Наукові записки НаУКМА. - 1998. - Т. 4 : Філологія. - С. 64-68. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10583
dc.description.abstract В епоху романтизму в українській культурі починається поглиблене зацікавлення історією, етнографією, духовною спадщиною предків. Під впливом німецької ідеалістичної філософії починає зароджуватись філософія української національної ідеї. В літературі, найвагомішому чиннику тогочасної культури, починає складатися український національний тип, якщо під типом розуміти “образ-персонаж, який концентрує в собі риси характеру, спосіб мислення, світоглядні орієнтації, залишаючись яскраво індивідуальним, неповторним...”. en
dc.description.abstract Tetiana Dziadevych’s article is devoted to the analysis of the emergence and transformation of national stereotypes in the Ukrainian literature of 19th—20th centures. The author researches the process of transition from the national types outlined by Mykola Kostomarov “Dve Ruskie narodnosti” to national stereotypes used by Ivan Nechui-Levytsky in the novel “Khmary”. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject романтизм uk
dc.subject украінська культура uk
dc.subject ідеалістична філософія uk
dc.subject національна ідея uk
dc.title Від національного типу до стериотипу ("Две русские народности" Миколи Костомарова і "Хмари" Івана Нечуя-Левицького) uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Філологія uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics