004: Філологія

 

Recent Submissions

 • Шестопалова, Тетяна (1998)
  На межі століть (кін. XIX - поч. XX процес модернізації художнього мислення був відображенням тектонічних зрушень у суспільній свідомості (народження індустріального суспільства, утвердження його норм та цінностей, “масовості” ...
 • Шалагінов, Борис (1998)
  Своєрідність творчого завдання "Фауста" багато в чому визначається особливим положенням філософії в симбіозі всіх видів духовної діяльності на рубежі 18-19 ст. у Німеччині. Завдяки "коперніканському перевороту" І. Канта ...
 • Пригодій, Сергій (1998)
  На сьогоднішній день імпресіоністичному хронотопові присвячено лише одне окреме дослідження, а в типолого-порівняльному аспекті ця проблема взагалі не ставилася й вимагає, відтак, більш зосередженої уваги.
 • Глінка, Наталя (1998)
  Письменник, художник, публіцист, дослідник, творець власного естетико-філософського вчення, Девід Герберт Лоуренс своєю творчістю склав неповторний гімн життю в усіх його проявах, завжди прекрасному і всеперемагаючому. ...
 • Галета, Олена (1998)
  Безпосереднім предметом даного дослідження став порівняльний аналіз двох літературно-теоретичних статей, що з’явилися на світ майже одночасно— у 1919 році. Йдеться про роботи Т.С. Еліота “Традиція та індивідуальний талант” ...
 • Фенько, Наталія (1998)
  Літературна готика в українському літературознавстві досі залишається майже недослідженою галуззю. Між тим українська новелістика кінця XIX — початку XX століть, сучасна “химерна” проза дають підстави говорити про так звану ...
 • Сулима, Микола (1998)
  Для заспіву я хотів би послатися на “Письма русского путешественника” М. М. Карамзіна, а також на низку його статей, у яких викладається лінгвістична програма російського письменника. При цьому варто звернути увагу на час ...
 • Пелешенко, Наталія (1998)
  Досвід літературознавчої науки свідчить, що при дослідженні літературних процесів часто деякі формальні явища в інших видах мистецтв допомагають краще заглибитись у суть тієї чи тієї проблеми, відокремити загальне й ...
 • Моренець, Володимир (1998)
  Вагомість ліричного доробку В. Стуса є нині загальновизнаною, постать поета і борця в літературі останнього тридцятиліття цілком осібна з огляду як на винятковість таланту, так і долі, кажучи словами самого В. Стуса, ...
 • Матвєєва, Тетяна (1998)
  Як відомо, психоаналіз — вчення про безсвідомі психічні процеси було розвинуте 3. Фройдом наприкінці XIX — початку XX ст. і стало основою аналітичної психології К. Г. Юнга, індивідуальної психології А. Адлера, егопсихології ...
 • Кравченко, Андрій (1998)
  П’єси Олекси Коломійця— одне з найцікавіших явищ української драматургії останніх десятиліть. Вони населені колоритними персонажами, розробляють гострі й злободенні конфлікти, нарешті просто мічені карбом безсумнівного ...
 • Іванюк, Сергій (1998)
  У статті досліджено постать М. Куліша крізь призму його п’єс. Щоб зрозуміти філософські, моральні, ідеологічні погляди великого художника, автор використовує нелітературні матеріали, документи з архівів СБУ, наприклад, ...
 • Зубрицька, Марія (1998)
  “Люби кого завгодно, якщо відчуваєш при цьому приємність, але створюй сім’ю тільки з тією особою, яку б усією душею і тілом хотів мати за матір чи батька своїх дітей”(В. Винниченко, “Конкордизм”). Вже самі назви усіх без ...
 • Дзядевич, Тетяна (1998)
  В епоху романтизму в українській культурі починається поглиблене зацікавлення історією, етнографією, духовною спадщиною предків. Під впливом німецької ідеалістичної філософії починає зароджуватись філософія української ...
 • Бондар, Андрій (1998)
  Максим Рильський належить до когорти поетів, які волею культурно-історичних обставин пройшли вельми складний шлях: йдеться про українських класиків, які починали з естетичних орієнтацій на високу європейську літературну ...
 • Соловей, Елеонора (1998)
  Як можна бачити уже з назви статті, за основу тут узято розуміння філософської лірики (далі — ФЛ) як поетичного жанру. Прийняте багатьма дослідниками цієї проблеми, що керуються жанровим уявленням про ФЛ, як і про інші ...
 • Семків, Ростислав (1998)
  Немає сумніву, що феномен, про який ітиметься— стрілецька поезія— у своїй суті повніший, глибший та цікавіший, ніж матеріальний його вияв — збірки текстів, написані на початку століття знаними в Галичині поетами Р. ...
 • Радіонова (Ільчук), Юлія (1998)
  Здавалося б, що наприкінці XX століття питання про існування автора в художньому тексті вже остаточно вирішене, проте й досі літературознавці не залишають його поза увагою, чи то аналізуючи лінгвістичні маркери авторської ...
 • Наливайко, Дмитро (1998)
  Чи були українські неокласики класицистами? На це питання, яке постало ледве не водночас з появою самого українського неокласицизму, давалися різні відповіді — від категоричних заперечень до однозначних стверджень. Перше ...
 • Агеєва, Віра (1998)
  В основу багатьох п’єс Миколи Куліша, як от “Народного Малахія’’, “Патетичної сонати’’, “Маклени Граси’’, (частково й “Зони” та “Закуту”), покладено традиційну неоромантичну колізію, розлад героя-ідеаліста з дійсністю. ...

View more