eKMAIR

Національна екомережа України: концепція та сценарії втілення

Show simple item record

dc.contributor.author Мовчан, Я.
dc.date.accessioned 2016-12-27T09:46:34Z
dc.date.available 2016-12-27T09:46:34Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Мовчан Я. І. Національна екомережа України: концепція та сценарії втілення / Я. І. Мовчан // Наукові записки НаУКМА : Спеціальний випуск. - 2001. - Т. 19, ч. 2. - C.411-414. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10482
dc.description.abstract Однією з найпродуктивніших ідей сучасної екології є ідея екомережі. Вона є інтегральною в організації збереження біо- та ландшафтного різноманіття, з одного боку, і перспективою невиснажливого природокористування — з другого. Загальною тенденцією в підході до екомережі є намагання створити універсальну соціоприродну структуру, яка б розв'язувала не тільки проблеми збереження тварин, рослин, грибів та середовищ їхнього існування, а й постійно надавала населенню соціальну та економічну користь і, поліпшуючи умови його існування, тим самим закладала підвалини еколого-збалансованого розвитку території, як одного з його базових елементів. Розглядаються аспекти і проблемні моменти практичного впровадження ідеї екомережі. uk
dc.description.abstract One of the most productive ideas of modern ecology is idea of econet. The idea of econet is integrative in bio — and landscape diversity conservation, on the one hand, and, on the other,— the prospective of sustainable nature resources use. The basic intention of econet is establishing the conditiones for sustainable development, not only conserving ecosystems and components, but alloving people to have economic and social profit. The scenario of implementation and respective problems are considered. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject національна екомережа uk
dc.subject Україна uk
dc.subject ландшафтне різноманіття uk
dc.title Національна екомережа України: концепція та сценарії втілення uk
dc.title.alternative National econet of Ukraine: concept an d implementation scenario uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Спеціальний випуск uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics