eKMAIR

Ідея "Святої" Русі в архітектурному образі Києва

Show simple item record

dc.contributor.author Демчук, Руслана
dc.date.accessioned 2016-12-21T16:56:35Z
dc.date.available 2016-12-21T16:56:35Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Демчук Р. В. Ідея "Святої" Русі в архітектурному образі Києва / Р. В. Демчук // Наукові записки НаУКМА. 1999. Т. 13 : Теорія та історія культури. С. 48-56. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10258
dc.description.abstract Розвиток ідеології Київської Русі значною мірою обумовлювався її християнським світоглядом. Протягом життя давньоруська людина переймалася баченням впорядкованого Універсуму крізь образ Храму і дійства, що здійснювалося у ньому. У статті досліджуються витоки та еволюція ідеї східнохристиянського храму від близькосхідної традиції до візантійських модифікацій. Незважаючи на запозичення східнохристиянської традиції саме від Візантійської імперії, у Київській Русі відбулася самостійна інтерпретація цієї традиції, що зумовлено різним типом ментальності народів двох країн. На думку автора, образ Небесного Града Єрусалима використовувався як культурний архетип Києва, репрезентантом якого був Софійський собор - храм Премудрості Божої. uk
dc.description.abstract The article has researching into the appearance and evolution of idea of the eastern-Christian Church from the tradition of the Middle East to the Byzantine modification. Although this tradition was borrowed from Byzantine Empire but there was independent interpretation of the tradition in Kyiw Rus. It was determined by different mentality of the nations of two countries. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject архітектурний образ uk
dc.subject Київ uk
dc.subject "Свята" Русь uk
dc.subject ідея uk
dc.title Ідея "Святої" Русі в архітектурному образі Києва uk
dc.title.alternative The idea of "Saint" Rus in the architectural image of Kyiw uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Теорія та історія культури uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics