eKMAIR

Філософські та суспільно-політичні аспекти реформування освіти в посткомуністичному суспільстві на межі століть

Show simple item record

dc.contributor.author Дем'янчук, Олександр
dc.date.accessioned 2016-12-21T10:02:22Z
dc.date.available 2016-12-21T10:02:22Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Дем'янчук О. Філософські та суспільно-політичні аспекти реформування освіти в посткомуністичному суспільстві на межі століть / О. Дем'янчук // Наукові записки НаУКМА. 1999. Т. 12 : Політологія. С. 81-87. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10251
dc.description.abstract Перехід від тоталітаризму до демократії означає зміну самої філософи суспільства, реалізацію суспільних інтересів не за рахунок інтересів особистості, а шляхом їх пріоритетного розвитку. В контексті загальносвітових процесів економічної, політичної та соціальної глобалізації, так само як і трансформації інформаційного суспільства у суспільство знань, суттєво підвищується значення освіти для всіх без винятку аспектів національного розвитку. В цій статті проведено порівняльний аналіз діючої нині в Україні парадигми освіти, успадкованої від старої радянської системи, і парадигми освіти майбутнього, спрямованої на підтримку та всебічний розвиток здібностей кожної окремої особистості. Сформульовано нагальні проблеми, від розв'язання яких суттєво залежить реальне реформування системи освіти відповідно до загальних суспільних реформ, та показано можливі шляхи їх вирішення. uk_UK
dc.description.abstract The transition from the totalitarian to democratic society implies deep changes of the social philosophy - satisfaction of social interests by means of a prioritized personal development rather than at the expense of it. In the context of economic, political and social globalization processes as well as transition from the information based to knowledge-based society the role of education in all aspects of national development rises up drastically. This article represents a comparative analysis of the current educational paradigm inherited to the old soviet system versus the future educational paradigm directed towards a support and thorough development of every individual. The urgent problems have been formulated that radically influence on stimulating real educational reforms in the course of general societal reforms, and their possible solutions are shown. en_EN
dc.language.iso uk uk
dc.subject філософський аспект uk
dc.subject суспільно-політичний аспект uk
dc.subject посткомуністичне суспільство uk
dc.subject реформування uk
dc.title Філософські та суспільно-політичні аспекти реформування освіти в посткомуністичному суспільстві на межі століть uk
dc.title.alternative Philosophical, Social and Political Aspects of the Educational Reforms in a Post-Communist Society at the Beginning of the New Century uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Політологія uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics