eKMAIR

001: Філософія та релігієзнавство

001: Філософія та релігієзнавство

 

Recent Submissions

 • Карагодіна, О. (1996)
  Глобальні політичні та економічні процеси, що відбуваються в країнах колишнього СРСР протягом останнього десятиріччя, спричинили значні зміни у сфері суспільного життя, які спостерігаються як на рівні індивідуальної, так ...
 • Полтавець, Володимир; Грига, Ірена (1996)
  Події духовного життя України в останні п'ять років визначаються різноманітними впливами, серед яких найголовнішими можна вважати: 1) подальший економічний спад, що останнім часом досяг рівня економічного колапсу; 2) раптове ...
 • Косуха, П. (1996)
  В житті суспільства в цілому і кожної окремої людини важливу роль відіграють цінності — явища (речі, ідеї, процеси, відносини) матеріального і духовного порядку, які мають об'єктивну, позитивну значимість, тобто здатні ...
 • Головащенко, Сергій (1996)
  Аналізуючи роль і місце церкви як суспільного інституту в розвитку культури, слід виходити, напевне, з того, що церква є специфічною організаційною формою відтворення у суспільстві релігійного типу духовності, осередком ...
 • Лобовик, Б. (1996)
  Ще з часів античної філософії йде традиція характеризувати категорії як найбільш загальні поняття. Вона цілком вкладається в уявлення класичної логіки про поняття, судження та умовиводи як форми мислення, зводить категорії ...
 • Колодний, Анатолій (1996)
  Релігієзнавство — порівняно молода і водночас одна із найдавніших галузей гуманітарної науки. Молода тому, що її складові почали конституюватися в систему знання лише в XVIII-XIX століт- тях. Найдавніша тому, що окремі ...
 • Филипович, Людмила (1996)
  Значення М. Драгоманова у розвитку вітчизняної суспільно-політичної думки широко відоме. Але є сфера наукового знання, де роль видатного українського вченого і громадського діяча можна визначити як фундаторську. Йдеться ...
 • Левчук–Керечук, Н. (1996)
  Мені хотілося б розпочати цю лекцію з короткого історичного огляду головних концепцій і проблем, що стосуються філософії мови. Я зроблю це для того, аби ілюструвати той факт, що роботи О.О.Потебні в теоретичній лінгвістиці ...
 • Ткачук, Марина (1996)
  Ім'я О. М. Новицького навряд чи добре відоме сучасному читачеві. Та це й не дивно: його не згадують ні Велика радянська, ні Українська радянська енциклопедії, ні численні енциклопедичні словники, у тому числі й філософський. ...
 • Сапарін, О. (1996)
  Протягом XIX ст. в Києві в духовній академії відбувається неабиякий злет релігійно-філософської думки. Характерною особливістю функціонування цієї думки була її антропологічна спрямованість. Іншими словами, викладачі ...
 • Климов, В. (1996)
  Навіть побіжний ретроспективний огляд вітчизняної історії показує, що в багатьох випадках своєрідне інтелектуальне ядро духовної України складали випускники Києво-Могилянської колегії (академії). Вони не просто діяли, а, ...
 • Горський, Вілен (1996)
  У назві цієї статті, крім Імені видатного мислителя Григорія Сковороди, все інше потребує додаткових роз'яснень. Адже, перш ніж розкривати запропоновану тему, необхідно пояснити, що мається на увазі, коли вживається слово ...
 • Закидальський, Т. (1996)
  Філософія у вченні Сковороди — це процес самопізнання, яке веде водночас до відкриття структури світу, місця мислителя у світі та основ морального життя. Отак природа мислителя — Наркіса, який пізнає в собі істину, знаходить ...
 • Lashchuk, E. (1996)
  The outlines of Skovoroda's philosophy of happiness are rather well known and I have no intention of repeating what many Skovoroda experts have written. My interest in this paper is to explore to what extent Skovoroda's ...
 • Фізер, Іван (1996)
  Російські, а згодом і українські дослідники Сковороди десь із половини минулого століття почали вбачати в ньому російського та українського Сократа. Причини такого порівняння у перших і других відмінні. Російські дослідники, ...
 • Малахов, Віктор (1996)
  Якщо в європейській та американській літературі XX ст. проблема зла виходила на передній план переважно тоді, коли суспільство стикалося з його найбільш вражаючими реальними проявами, то в колишньому Союзі і нинішньому СНД ...
 • Модесто, П. (1996)
  Теологія визволення досить знана з публікацій у філософських часописах. Про "філософію визволення", як нам відомо, публікацій ще не було. Тому для розуміння стану культури та зрушень у сучасному мисленні в Латинській Америці ...
 • Кошарний, С. (1996)
  Протягом свого філософського розвитку Гуссерль розробив декілька типів феноменології — дескриптивну, ейдетичну, трансцендентальну, які, втім, були органічно пов'язані між собою, випливали одна з одної і передбачали одна ...
 • Гусев, В. (1996)
  Однією з центральних проблем у філософських дискусіях XX ст. є проблема метафізики. Доля метафізики нерозривно пов'язана з долею самої філософії, оскільки метафізика завжди була найбільш спекулятивною та умоглядною частиною ...
 • Тихолаз, Анатолій (1996)
  Вказати, що про Геракліта важко писати, це значить не сказати нічого й відбутися лише ритуальним застереженням. Писати про нього страшно. Й причиною того є як бездонна глибина його вчення, так і колосальний тягар ...