eKMAIR

Освітня діяльність родини Терещенків у контексті духовної спадщини українського народу

Show simple item record

dc.contributor.author Донік, О.
dc.date.accessioned 2016-12-11T17:48:07Z
dc.date.available 2016-12-11T17:48:07Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Донік О. М. Освітня діяльність родини Терещенків у контексті духовної спадщини українського народу / О. М. Донік // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Ювілейний випуск. - С. 146-149. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10082
dc.description.abstract Висвітлюються основні етапи освітньо-доброчинної діяльності відомої родини підприємців-поміщиків Терещенків в Україні у другій половині XIX — початку XX ст. На конкретних прикладах розглядається їхній внесок у заснування, життєдіяльність та опікування початкових училищ при власних цукрозаводах, багатьох загальноосвітніх, технічних і комерційних та мистецьких навчальних закладів усіх рівнів у м. Глухові і, насамперед, у м. Києві. Підкреслюється значення такої діяльності Терещенків як продовжувачів духовних традицій нашого народу у благородній справі становлення та розвитку освіти й культури в Україні. uk
dc.description.abstract The milestone of enlightened activity of the known businessmen-landowners Tereschenkos in Ukraine in second half of the XIX — beginning XX century is illuminated. On concrete examples their contribution to the basis, habitability and guardianship of initial schools is esteemed at own sugar-refinery, many general educational, technical, commercial and artistic educational institutions of all levels in Gluhov town and, first of all, in Kyiv. The value of such Tereschenko's activity is stressed, as continuators of spiritual traditions of our people in noble business of formation and development of education and culture in Ukraine. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject освітньо-доброчинна діяльність uk
dc.subject родина Терещенко uk
dc.subject початкове училмще uk
dc.subject духовні традиції uk
dc.title Освітня діяльність родини Терещенків у контексті духовної спадщини українського народу uk
dc.title.alternative Educational activity of the tereschenkos in a context of spiritual heritage of the ukrainian people uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Ювілейний випуск uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics