eKMAIR

Становлення професійної філософії в Україні

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Захара, І.
dc.date.accessioned 2016-12-08T20:45:51Z
dc.date.available 2016-12-08T20:45:51Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Захара І. С. Становлення професійної філософії в Україні / І. С. Захара // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Ювілейний випуск. - С. 88-91. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10065
dc.description.abstract The development of so called professional philosophy is a very interesting question which is waiting to detail research and studying. In Ukraine this process began in Kyivska Rus. No t last role in the developing of professional philosophy occupied by brotherhood schools, Ostroh, Zamost and Kyiv Mohyla academy. en
dc.description.abstract Становлення так званої професійної філософи є досить цікаве питання, що вимагає детального вивчення в наш час. Так, на становленні найяскравіше можна прослідкувати появу й тенденції впливів різних течій і шкіл. В Україні становлення професійної філософії почалося ще за часів Київської Русі. Не останню роль у цьому процесі відіграли братські школи, а також Острозька, Замойська та Києво-Могилянська академії. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject становлення uk
dc.subject Україна uk
dc.subject професійна філософія uk
dc.title Становлення професійної філософії в Україні uk
dc.title.alternative Development of professional philosophy in Ukraine uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Ювілейний випуск uk


Долучені файли

Колекції

Показати скорочений опис матеріалу